Na poslednú chvíľu pozvánka

Srdečne vás pozývame

25.09.2022 o 7.00 do farského kostola v Poprade Veľkej.

Zavíta k nám kenský salezián kňaz Eric Mairura, ekonóm východoafrickej saleziánskej provincie – Tanzánia, Keňa, Južný Sudán a Sudán.

Po svätej omši bude kratučká beseda o živote v jeho provincii.

V Tanzánii na misiách je aj naša farníčka – misijná dobrovoľníčka Majka Lesíčková.