2. Nedeľa po narodení Pána (2.1. 2022)

Pondelok3.1.Najsvätejšieho mena JežišĽub. spomienka
Utorok4.1.Féria
Streda  5.1.Féria
Štvrtok6.1.Zjavenie PánaSlávnosť
Piatok7.1.Prvý piatok v mesiaciSpomienka
Sobota8.1Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeníkSpomienka
Nedeľa9.13. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – Krst Krista PánaSlávnosť
 • Sväté omše

Aj ďalší týždeň fungujeme v režime OP. Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov a 2 mesiacov. Novotou je, že sa môžu pridať aj osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň sú schopné sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
(revidované vydanie vyhlášky nájdete na tomto mieste na našej stránke v oznamoch)

Pri svätých omšiach je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (ROR).

Sv. omše online z Veľkej budú na Youtube Saleziáni Poprad: 6.1. a 9.1. o 9:30

 • Prihlasovanie na sv. omše

Prihlasuje sa cez stránku salezianipoprad.sk, v odkaze Sväté omše PP – Veľká

Nové termíny na prihlasovanie sa budú zverejňovať v pondelok medzi 10:00 – 11:00. Zmenu sme dali po konzultácii s technikmi – aby sme im umožnili prežiť pokojnejšiu nedeľu.

 • Sv. prijímanie

Pre tých, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete prísť na sv. prijímanie na záver sv. omší. Všetkých povzbudzujeme, aby ste si nachádzali čas na domácu liturgiu – teda na stretnutie s Pánom pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova.

 • Novoročná ofera

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) bola novoročná ofera. Vyzbieralo sa 668,26 eur. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

 • Tento týždeň spovedáme pri svätých omšiach (okrem pondelka).
 • Sv. omše 6.1. na Slávnosť Zjavenia Pána budú ako v nedeľu.
 • V prvý piatok v mesiaci bude sv.omša aj ráno o 7:00
 • Prvá sobota tento mesiac už bola – no sv. omša bude aj v sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou.
 • Budúcu sobotu je spomienka na bl. Titusa Zemana. Na stránke saleziánipoprad.sk beží aj deviatnik, do ktorého sa môžete zapojiť.
 • Rozpis upratovania a služby pri sv. omšiach

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľate upratovaní kostola, čím prispievate k dôstojnému sláveniu svätých omší a bohoslužieb. Vo vchode je nový rozpis služieb. Prosím skontrolujte si termíny, tiež pozývame do služby všetkých, ktorí môžete. 

Podobne ďakujeme za spoluprácu v službe pri čítaniach, alebo vo vchode do kostola. V sakristii je zoznam, do ktorého sa môžete zapísať.

 • Požehnanú trojkráľovú vodu si budete môcť zobrať po sv. omšiach 6.1.. Požehnávanie príbytkov odporúčame urobiť si ako rodina spoločne doma. Modlitbu požehnania domu si môžete stiahnuť aj na tomto mieste: TU . Ak by ste chceli, aby vám príbytok požehnal kňaz – prosíme, aby ste sa zapísali v sakristii – osobne sa vám ozve a dohodne.
 • Program na január

  2.1. (nedeľa) – Pobožnosť prvej nedele o 14:00 v kostole.

  9.1. (nedeľa) – Stretnutie prvoprijímajúcich bude o 16:30 online

9.1. (v nedeľu) alebo 11.1. (v utorok) na online stretnutí pokračujeme v Synode o synodalite Cirkvi 2. témou. Teda budú dve možnosti v nedeľu o 18:00 a v utorok o 20:00. Treba sa prihlásiť pre získanie prihlasovacieho linku a hesla na adrese farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk

16.1. (nedeľa) – Stretnutie birmovancov o 16:30 online.

23.1. (nedeľa) – Duchovná obnova pre farnosť. Témy sú z Roku rodiny. Začíname o 15:00 online.

30.1. (nedeľa) – Slávnosť dona Bosca popoludní: Don Bosco Show online (čas spresníme).

 • Prehľad štatistiky a hospodárenia v roku 2021 si môžete pozrieť vo výveske kostola, alebo na tomto mieste