13. nedeľa v cezročnom období (27.6.2021)

Pondelok28.6Sv. Ireneja, biskupa a mučeníkaSpomienka
Utorok29.6.Sv. Petra a Pavla,Slávnosť
Streda30.6.Sv. Rímskych mučeníkovĽub. spomienka
Štvrtok1.7.Féria
Piatok2.7.Návšteva prebl. Panny MárieSviatok
Sobota3.7.Sv. Tomáša, apoštolaSviatok
Nedeľa4.7.14. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Dnes je po sv. omšiach zbierka na dobročinné dielo Svätého Otca.
 • Na kostol prispeli Bohu známi darcovia sumou 250 eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prác na orlovni, podarilo sa vymaľovať južnú stranu orlovne. V stredu 30.6. popoludní od 15:00 do 21:00 bude ďalšia možnosť. Bude potrebné odstrániť starý náter na zvyšných stenách fasády orlovne a na pripravených sa bude dať už maľovať. Tiež bude potrebné poumývať okná a rámy z južnej strany. Ak môžete prísť, dajte nám vedieť v sakristii kostola, alebo na fare, aby sme pripravili všetko potrebné. Budeme radi, ak si nájdete trochu času, neváhajte ?
 • Sv. omše na Slávnosť Petra a Pavla sú o 7:00, 17:00 a 18:30.
 • V stredu 30.6. o 18:30 bude sv. omša na poďakovanie za uplynulý školský rok.
 • V prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 7:00 a v prvú sobotu aj o 7:30.
 • Cez prázdniny nebude nedeľná sv. omša sv. omše o 8:00. (teda už budúcu nedeľu). Vstup je stále na lístky – ktoré si treba vyzdvihnúť pri vstupe do kostola – aby sa vedelo, koľko miest je ešte voľných. Rozpis sv. omší je na salezianipoprad.sk. Ďakujeme za ohľaduplnosť i za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omši. Online sv. omše budú naďalej v nedele o 9:30 a v slávnosti (prikázané sviatky) o 18:30.
 • Nové prihlášky na birmovku a prvé sv. prijímanie v našej farnosti nájdete na našej stránke:
 • Informácie o púti na Levočskú horu si môžete pozrieť vo výveske kostola.
 • Ohlášky(3): Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť
  • Václav Feber bývajúci v Staříči okr. Frýdek Místek a Lucia Babejová pochádzajúca z Farnosti Poprad – Veľká momentálne bývajúca vo farnosti Chlebovice – Staříč. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na fare.
 • Biskupi Slovenska rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 30. júnu 2021. Povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu. Naďalej povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.
 • K 1.7. prechádza náš spolubrat Marián Čaputa do komunity na Miletičovej v Bratislave. Ďakujeme mu za 11 rokov obetavého pôsobenia v našej komunite i apoštolskom pôsobení. Jeho veľkým prínosom bola jeho trpezlivosť, vtipnosť i zručnosť, ktorá oslovila nielen našich spolubratov, ale aj našich mladých i farníkov. Nech ho Pán sprevádza a požehnáva aj na novom mieste.

Oznamy pre 1. piatok, 1. sobotu a 1. nedeľu (spovedanie, sv. omše, pobožnosti a zapisovanie úmyslov)

1. sobota a 1. nedeľa čo sa týka pobožností je podľa kalendára (teda nie po prvom piatku, ako doteraz).

Spovedanie

Celý mesiac spovedáme pri sv. omšiach (okrem pondelka)

V prípade, ak by kňaz nemohol prísť, oslovte po sv. omši toho, ktorý slúžil sv. omšu.

V týždni pred prvým piatkom cez prázdniny spovedáme od 18:00, cez školský rok od 17:30.

Sv. omše a pobožnosti

na 1. piatok bývajú o 7:00 a 18:30 (po nej je adorácia k úcte Božského Srdca)

na 1. sobotu o 7:30 (po nej je Fatimská pobožnosť) a večer o 18:30.

na 1. nedeľu je pobožnosť o 14:00.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše

Úmysly na sv. omše zapisujeme v kancelárii fary v utorok po prvom piatku (okrem júla a augusta).

Počas prázdnin je možné v sakristii doplniť úmysly na august a september v sakristii kostola (pred alebo po sv. omši).

Na október a november budeme zapisovať úmysly až v utorok 7.septembra medzi 15:00 – 17:00 v kancelárii fary, potom na doplnenie v sakristii kostola.

Cez školský rok zapisujeme úmysly na ďalšie obdobie v utorok po 1. piatku. (Spravidla na druhý ďalší mesiac napr. v októbri sa píše na december, výnimku tvorí obdobie okolo veľkých prázdnin.)

Milodar na sv. omšu pri zapisovaní intencie je 5 eur (dá, kto môže).