VZÁCNA NÁVŠTEVA Z VEĽKEJ DIAĽKY

,,Pán nás vyzýva, aby sme sa postavili z nášho trápenia, z našich bolestí a úzkostí. Chytili sa Jeho ruky a nepúšťali ju. Nebojme sa starostí, On je vždy s nami.” Týmito slovami sa nám dnes na sv. omši v oratku prihovoril mons. Vladimír Fekete, ktorý nás poctil svojou návštevou po 12 rokoch, kedy bol v Popradskom oratku naposledy. Pozdieľal sa s nami o jeho terajšom pôsobení v Azejbajdžane, ale zaspomínal aj na dávne časy tu. Ďakujeme za sprestrenie tejto nedele a tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami!