Doplnenie táborovej ponuky

Prázdninovú ponuku nášho strediska dopĺňame o ponuku celoslovenského tábora mladých výtvarníkov Saleziánsky plenér 2021. Nech sa páči. :)