10. nedeľa v cezročnom období

Liturgický prehľad

 Pondelok 12.6. — Féria
 Utorok 13.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Streda 14.6. — Féria
 Štvrtok 15.6. — Féria
 Piatok 16.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Slávnosť
 Sobota 17.6. Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie Spomienka
 Nedeľa 18.6. 11. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Zbierka na strechu orlovne – akcia “ovocné stromčeky”. Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli na strechu orlovne. Rozdalo sa 320 ovocných stromčekov a vyzbieralo sa 650€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh odmeň. V súčasnosti prebieha administratívna a projektová príprava rekonštrukcie strechy, ale aj hľadanie zdrojov.
 • Miništrantské stretko je v túto nedeľu 11.6. o 14:30. Chlapci príďte, nedovoľte nikomu a ničomu, aby vás obral o možnosť byť tak blízko pri Ježišovi. Milí rodičia, povzbuďte svojich synov, alebo ich jednoducho priveďte.  
 • Stretnutie s prednáškou o manželstve bude v pondelok 12. 6. 2023. Hosťom bude p. Richard VAŠEČKA.  Začneme sv. omšou (vo Veľkej) o 18:30, po nej bude prednáška v ORLOVNI. Srdečne vás pozývame.
 • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie. Týka sa detí, ktoré navštevujú 2. ročník ZŠ a bývajú na území našej farnosti. Potrebné je vyplniť online prihlášku (TU) a potom prísť na krátke stretnutie na faru (rodičia s dieťaťom).  Stretnutia budú v utorok 13.6. a v piatok 16.6. od 15:00 – 17:00. Kto nemôže prísť v tomto čase, nech sa ohlási a dohodne si stretnutie v iný termín.
 • Slávnosť Božského Srdca Ježišovho (16.6.2023). Sv. omša bude ráno o 7:00 a večer o 18:30.
  • Úplné odpustky môžu získať veriaci, ktorí sa na Slávnosti pomodlia modlitbu Najmilší Ježišu pri splnení zvyčajných podmienok (byť v stave milosti posväcujúcej, prijať Pána v Eucharistii a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).
  • V tento deň je aj svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.
 • Diakonská vysviacka Andreja Dominika bude vo štvrtok 15.6. Odchod autobusu je o 13:30. Vhodné je zobrať si pútnické stoličky. (Miesta v autobuse už nie sú).
 • Zbierka školských pomôcok Spišská katolícka charita spustila zbierku školských pomôcok. Aj v našej  farnosti sa do nej zapojíme. V nedeľu po sv. omšiach o 9:30 a o 11:00, môžete doniesť školské pomôcky do orlovne 18 a 25.6.2023 . Ďakujeme.
 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 18.6. o 14:30. Nezabudnite si prihlášky na birmovanecký tábor.
 • Prehľad letných táborov nájdete v článku na našej stránke Letné prázdniny 2023 (TU). Prímestské tábory  sú už plné. Sú ešte miesta na chlapčenský aj na dievčenský pobytový tábor.
 • Ohlášky. Sviatosť manželstva prijmú Matúš Nadžady pochádzajúci z farnosti Poprad-Veľká a Alexandra Pisarčíková, pochádzajúca z farnosti Poprad-Juh. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme modlitbou.
 • Deň otcov. 3. júnová nedeľa (18.6.) patrí našim ockom. Skúsme si na nich spomenúť a niečím pekným ich prekvapiť. Čo by im urobilo radosť?

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Vyšlo nové číslo edície Viera do vrecka s názvom „Veselo o saleziánoch“, tentokrát od saleziána don Jozefa Luscoňa. K dispozícii bude budúcu nedeľu po sv. omšiach. Pozývame vás kráčať spolu s nami k 100.-výročiu príchodu saleziánov na Slovensko (2024).
 • Kňazské vysviacky 24.6. o 10:30 u saleziánov v Prešove. Ordinovaní budú spolubratia saleziáni Jozef Peržeľ a Miro Podstávek. Ten druhý pribudne do našej komunity v Poprade. Kto by chcel ísť s nami saleziánmi na vysviacku, nech sa nám ozve. Pôjdeme autami.
 • 25.6. – Popoludnie na Kvetnici – pri saleziánskej chate. Pozývame rodičov i deti na záver školského roka(nielen členov farskej rady, ale aj rodiny prvoprijímajúcich, birmovancov, stretkárov, detí i animátorov…)…
 • Modlitbový úmysel na jún
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa medzinárodné spoločenstvo konkrétne pričinilo o to, aby nedochádzalo k mučeniu a aby zaručilo podporu obetiam mučenia a ich príbuzným.
  • Úmysel našich biskupov: Aby duchovní pastieri s čistým srdcom vytrvali v službe posväcovania veriacich.
 • Vtip (detsky-tajomný): Syn sa pýta mamičky: „Mamička, čo to máš v brušku?“ „Bábätko.“ „A máš ho rada?“ „Áno, veľmi.“ „Tak prečo si ho zjedla?“