Slávnosť 1. svätého prijímania

“Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.” (pozri Jn 6)

Tento rok sme mali Slávnosť prvého svätého prijímania 21.mája. Okrem prípravy doma a na náboženstve v škole sme absolvovali počas školského roka každý mesiac jedno stretnutie vo farnosti (fara. kostol, orlovňa, púť do Levoče…).

Cieľom prípravy bolo otvoriť si srdce pre priateľstvo s Ježišom a spoznávať Jeho tajomnú prítomnosť vo svätej omši a v premenenej hostii i v spoločenstve vo farnosti. Ježiš sa nám daruje, aby sme mohli žiť a mali účasť na Jeho živote. To znamená, aby sme boli stále viac s Ním a žili v Jeho rodine. Preto pri príprave na 1. sv. prijímanie máme úlohu porozumieť, kto sú naši bratia a sestry a otvoriť si srdce aj pre nich.

Nikto nesmie zostať sám, či už uzatvorený do svojich trápení, alebo do svojho sebectva. Toto je výzva i úloha, v ktorej pokračujeme. Ďalším pekným cieľom bude prijatie sviatosti birmovania, v ktorej nás Boh obdarúva pôsobením Ducha Svätého tak, aby sme dokázali priať zodpovednosť za rast vo viere u seba i u druhých. No ohlasovať to, že je Boh dobrý a láskavý i konať dobro v spolupráci s Ním môžeme už teraz :-)

Po slávnosti 1. svätého prijímania nás čaká etapa hľadanie si miesta vo farnosti. Každého Pán obdarúva, aby sa stal darom pre druhých. dúfam, že zostaneme v kontakte a budeme s Ježišom spolupracovať, aby sa Jeho priateľstvo stalo viditeľným, tam, kde žijeme a tam, kde nás pozýva.

Ďakujeme rodičom, krstným, príbuzným, animátorom, katechétom a kňazom, že pomáhali tak ako len vedeli pri tejto príprave a na pokračovaní, aby sme vybodovali pekné spoločenstvá rodín, ktoré spolu tvoria Božiu rodinu.

Galéria “Prve sv. prijímanie Poprad-Velka 2023” (heslo na stiahnutie fotografií majú rodičia v mailovej pošte).