Farská púť do Svätej Zeme

Dočkali sme sa! Vytúženú farskú púť do Sv. Zeme, ktorú vynikajúco zorganizoval Jožko Švagerko spolu s pánom farárom, donom Dominikom Vinšom a ktorá bola vyvrcholením predchádzajúcich pútí našej farnosti, sa podarilo uskutočniť v termíne od 31. mája do 7. júna 2023. Putovalo nás spolu 53 bratov a sestier.

Začala však nečakanou správou, na ktorej pokorné prijatie bolo potrebných veľa síl – náš duchovný vodca, pán farár Dominik Vinš, ochorel a na púť s nami nepôjde. Dívala som sa na mĺkve tváre v autobuse. V modlitbe sme odovzdali obavy o jeho zdravie Pánovi. Každý sa situáciu snažil vnútorne spracovať. Don Dominik nám na púti nebude uľahčovať kontempláciu svätých miest zatiahnutím na hlbinu, nebude strážiť skĺznutie do egocentrizmu a k nepodstatným podnetom, nebude s nami zdieľať radosť a nádej púte, ani jej možné ťažkosti. Púť bude bez pastiera. Dostali sme obrovskú milosť Božiu, že sme na púť mohli ísť, ale nedostali sme milosť ísť s milovaným pastierom. Ako Ježišovi učeníci, keď ich opustil Pán. Bude to aj v našom prípade slúžiť na dobré a dokážeme si otvoriť srdcia tak, aby nás Pán viedol cez svojho svätého Ducha? Bude bez sprevádzania a usmerňovania múdrym duchovným vodcom naša radosť úplná? Zrazu sme stáli pred výzvou k pokore a k dôvere v Pána. Pane, pomôž nám to prijať, poveď nás Ty sám, dôverujeme Ti…

Pán sa postaral, aby sme neostali blúdiacimi ovcami bez pastiera. Dal nám sprievodcu, vdp. ICLic. Miroslava Labača, ktorého láskavé sprevádzanie sme oceňovali každým dňom viac. Nielen jeho rozsiahle biblicko-historické a teologické znalosti a profesionálnosť, ale predovšetkým prístup plný porozumenia, dôraz na dôležitosť Slova pri návšteve jednotlivých miest púte a jeho zmysel pre spev piesní z JKS na oslavu Pána. Podarilo sa mu to, čo sa podarí iba niekoľkým vysoko profesionálnym sprievodcom – dodržiavať náročný časový program a držať pokope celú veľkú skupinu bez vyvolania pocitu stresu z nedostatku času. Jeho úsmev nemizol ani pri nevyhnutných zdržaniach ak niekto meškal alebo zabudol čosi na hotelovej izbe … Veľká vďaka, otec Miroslav!

Zloženie skupiny bolo pestré, symbolicky odrážalo pestrosť našej svätej katolíckej cirkvi. Zahŕňalo vzdelaných ľudí aj ľudí bez vzdelania, deti, mladých, starších, sólo pútnikov aj celé rodiny. Vzájomná úctivosť, úslužnosť, zdieľanie a uprednostnenie záujmu druhého pred svojím vlastným mi pripomínalo prvotnú cirkev. Nestalo sa, aby bol v akejkoľvek situácii bez povšimnutia ktokoľvek z nás. Pomôž nám, Pane, aby sme túto vzájomnosť preniesli domov a rozšírili na celé spoločenstvo!

Plán návštev pútnických miest bol vynikajúco organizačne vypracovaný. Okrem jednej noci v Nazarete sme mali ubytovanie v Betleheme, odkiaľ sme každý deň začínali naše putovanie. Presúvali sme sa, ako to zvyčajne býva, autobusom. Základnou starosťou bolo mať dostatok pitnej vody, pretože v júni sú už v Izraeli horúčavy. Ako to asi zvládala Svätá rodina pri úteku do Egypta, keď nám je ťažko bez pohodlia klimatizovaného  autobusu vydržať dve hodiny? Aké ťažké to muselo byť pre teba, Svätý Jozef, keď si viedol Máriu s malým Ježiškom cez horúcu Judskú púšť?

Na cestách palestínskych miest mali autá rovnakú farbu – žltosivú matnú, boli pokryté púštnym prachom… Voda je vzácna, preto sme umyté autá videli iba v bohatej židovskej časti Jeruzalema…

Neporiadok, odpadky na ulici a zápach výkalov na uliciach Betlehema  nás, pútnikov z európskeho kontinentu, vždy šokuje. Ako si len na toto môžu zvyknúť? Ako môžu jedno z najsvätejších miest sveta držať v nečistote? Neuvedomujú si, akú neuveriteľne vzácnu hodnotu má miesto, na ktorom žijú? Neuvedomujú, lebo bohužiaľ je väčšina obyvateľstva mesta moslimská. Kresťanov je v celej svätej Zemi veľmi málo, aké bolestné je toto vedomie! Všetci hrdo nosia na krku retiazky s krucifixom, aj keď často musia žiť svoju vieru s veľkými ťažkosťami. Uvedomujeme si, ako veľmi potrebujú naše modlitby…

Kde všade sme mali milosť byť? Keď to rekapitulujem, zdá sa mi nepochopiteľné, že sa to podarilo počas niekoľkých dní. Veď každé zo svätých miest by si vyžadovalo omnoho viac času:

Vzácny Betlehem, Pole pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Jaskyňa Mlieka. Nazaret s prekrásnou Bazilikou Zvestovania a Kostolom svätého Jozefa. Večerná sviečková adorácia a sprievod so sochou Najsvätejšej Matky, ruženec v arabčine, angličtine a taliančine a šťastné tváre pútnikov z celého sveta – dokážeme uchovať milosti tohto okamihu  vo svojom živote až do skončenia našej životnej púte? Daj Pane, aby áno, Svätá Matka, oroduj za nás!

Hora Tábor a  kostol Premenenia Pána…

Jeruzalem sme videli dvojfázovo, počas dvoch oddelených dní, aby sa návšteva Baziliky Božieho Hrobu a Via Dolorosa v posledný deň stali duchovne najvyšším bodom našej púte. Krížovú cestu prežila naša skupina vo veľkej sile neustáleho spevu Ježišovej modlitby medzi rozjímaním v miestach zastavení. Arabský bazár, ktorým cesta vedie, musel stíchnuť pri speve našej veľkej skupiny pútnikov, ktorá sa držala pospolu. Kráčali sme so zmučeným Pánom, Pán kráčal s nami. Aká dôstojná bola táto chvíľa, v ostrom kontraste s pouličným krikom. Rad v Bazilike Božieho Hrobu bol na jeden bolestný ruženec, vo veľkom pokoji a v časovom priestore na osobné modlitby. Ty si nás prijal, Pane. Chcel si nás tu mať, aby sme lepšie vnímali Tvoje utrpenie za nás … Daj nám milosť, aby sme si túto chvíľu neustále pripomínali…

Predtým sme však videli Betfage, Olivovú horu, Kostol Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemani, Baziliku Agónie, kostol Hrobu Panny Márie, Múr nárekov, Večeradlo na Hore Sion a Baziliku Usnutia Panny Márie.

Sprievodca nás viedol do Galilei. Videli sme Haifu a jej obrovskú zátoku, Bahaiské záhrady a najmä nádherný kláštor Stella Maris.

V Káne Galilejskej si manželské páry obnovili manželské sľuby. Aká silná chvíľa pre nich, aká radosť pre nás ostatných! Zachovaj, Pane, vo svojom pokoji manželstvá našej farnosti. Tie pevné, ale najmä tie krehké, ktoré žijú, akoby Ťa ani nebolo…

Nasledovala Hora Blahoslavenstiev, dom Sv. Petra v Kafarnaume, Tabgha, Betánia – Lazarov hrob a potom prechod Júdskou púšťou do starobylého Jericha. Lanovka nás dopravila až na Horu pokušenia Pána s pravoslávnym kláštorom, učupeným pod vrcholom.

V rieke Jordán sme si na mieste krstu Pána obnovili krstné sľuby. Ain Karem intenzívne pripomínalo nehu a krásu Matky Božej, do jej starostlivých rúk sme v modlitbe položili svoje prosby…

Kúpanie v Mŕtvom mori bolo zážitkom najmä pre tých, ktorí tu boli po prvý raz. Do Skutkov apoštolov a k vzkrieseniu Tabity sme sa presunuli v starej Jaffe.

Vrcholom každého dňa bolo slávenie eucharistickej obety, svätej omše v rôznych kaplnkách a kostoloch. Pán bol s nami, my sme boli s Pánom. Kráčali sme s Ním v srdci a Jeho kráčanie s nami bolo skutočné! Pane, ďakujeme za Tvoju nekonečnú milosť, Ty si nás sem pozval, aby sme s Tebou boli na miestach, kde si žil. Daj, aby sme na Teba v zhone všedných dní po návrate nezabúdali, aby sme sa nedali oklamať hlučnými ponukami sveta, ale počúvali Tvoj tichý hlas vo vnútri…

Milými chvíľami boli spoločné rozhovory po večeroch. O radostiach a ťažkostiach, o vnútornej modlitbe a vzťahu s Pánom, takom unikátnom v každom z nás. Vzájomne sme sa mohli povzbudiť vo viere, čo bol tiež zvláštny dar od Pána.

Púť končila odletom z Tel Avivu do Piešťan, odkiaľ sme sa presúvali autobusom do Popradu.

Pán je nadmieru veľkorysý. Vypočul naše túžby a umožnil nám prísť do Svätej Zeme, priniesť so sebou všetky poďakovania a prosby za tých, ktorí na púť ísť nemohli. Smeli sme byť s Ním na miestach, ktorých sa dotýkali jeho sväté nohy.

Ďakujeme Ti, Pane. Pomôž nám, prosíme, aby sme dary, ktoré si nám štedro daroval počas nášho putovania, rovnako štedro rozdali doma tým, ktorí s nami byť nemohli a aby sme s Tvojou pomocou rozmnožili ich ovocie podľa Tvojej vôle. Amen.

J.Bel.