Zmeny v režime slávenia bohoslužieb

 • Stále platí dodržiavanie hygienických opatrení (ROR) a povinný zoznam účastníkov (možnosť prihlásenie bude na našej stránke v časti Sväté omše).
 • Pre nezaočkovaných je možné vysluhovanie sviatostí iba individuálne – po dohode. V nedeľu je možné prísť individuálne na sv. prijímanie o 10:40 k bočnému (južnému) vchodu do kostola.
 • Pre zaočkovaných a tých, čo prekonali Covid platia tieto pravidlá (režim OP):
  • počet účastníkov na sv. omšu je 50 – prihlasovanie je možné cez našu stránku, alebo zapísaním sa vo vchode do kostola;
  • potrebné je mať pri sebe k nahliadnutiu potvrdenie o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid 19 – bez neho nie je možné byť účastným na sv. omši v interiéri kostola;
  • Potvrdenie o zaočkovaní platí 1 rok od kompletného zaočkovania. Potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 – platí 180 dní; prípadne ak má osoba 1 dávku vakcíny a vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania Covidu potvrdeného RT-PCR3;
  • Deti do 2 rokov sa môžu zúčastniť bez podmienok
  • Deti od 2 – 12 rokov sa môžu zúčastniť s testom (48 h Ag, 72 hodín PCR/LAMP)

 • Sv. omše budú v tomto rozvrhu
  • všetky budú v režime OP
  • od pondelka do soboty o 18:30
  • v piatok bude aj o 12:00
  • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:30
 • Pre toho, kto sa kvôli opatreniam nemôže zúčastniť na sv. omši platí dišpenz. Nezabudnime, že napriek tomu je potrebné nedeľu sláviť ako deň Pána. Vhodná je aspoň spoločná modlitba a podelenie sa o Božie Slovo. V nedele vysielame sv. omše o 9:30.
 • Prosíme o pomoc v službe kontroly potvrdení pri jednotlivých sv. omšiach pri vstupe do kostola. Kto môže, nech sa prihlási v sakristii kostola. Kostol otvoríme až pri nástupe služby ¼ hodiny pred sv. omšou, tiež neprichádzajme neskoro, aby sme nevyrušovali.
 • Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcií lavíc. Tiež nezabúdajme na lekárov, zdravotníkov i  krehkých ľudí, ktorí sa dostávajú do ohrozenia svojho života kvôli ľudskej ľahostajnosti a egoizmu. Očkovanie je v súčasnosti prejavom lásky voči blížnym.

Pre viac informácii pozri: https://korona.gov.sk/informacie-k-novym-pravidlam-platnym-od-22-11/

Na tomto mieste chceme poprosiť nezaočkovaných o zváženie možnosti dať sa zaočkovať. Pravdaže iba tým, ktorým to zdravie dovoľuje (vhodné je poradiť sa s lekárom). Pripomíname, že je potrebné starať sa o svoje zdravie a životosprávu, ale byť aj ohľaduplnými voči tým, ktorí sa starajú o nás –  voči tým, ktorí sú v službe pre ľudí a aj voči tým, ktorí si očkovanie zo zdravotných dôvodov nemôžu dovoliť. Ďakujeme, že sa učíme žiť v láske voči Bohu a blížnym, z ktorej budeme na záver života skladať skúšku všetci. Zodpovednosť za smrť našich blížnych kvôli vlastnému sebectvu je vec vážna, podobne, sem patrí aj šírenie dezinformácii a opovrhovanie autoritou (iným slovom “klaňanie sa vlastnej slobode a povyšovanie vlastnej autority nad právoplatnú”).