Nedeľa Krista kráľa (21.11.2021)

Pondelok22.11.Sv. Cecílie, panny a mučeniceSpomienka
Utorok23.11.Sv. Klementa I., pápeža a muč., Sv. Kolumbána, opátaĽub. spom.
Streda24.11.Sv. Ondreja Dunc Laka, kňaza a spoločníkov, mučeník.Spomienka
Štvrtok25.11.Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučeniceĽub. spom.
Piatok26.11.Féria
Sobota27.11.Panny MárieĽub. spom.
Nedeľa28.11.1. Adventná nedeľaSlávnosť

OD 25.11. je lockdown…. teda nasledujúce oznamy sú už neaktuálne. Požehnanie adventných vencov urobíme po nedeľnej sv. omši o 9:30 (bude iba online), po ktorej môžete individuálne prísť ku kostolu na sv. prijímanie a tiež priniesť adventný veniec.

______________

 • Stále platí dodržiavanie hygienických opatrení (ROR) a povinný zoznam účastníkov (možnosť prihlásenie bude na našej stránke v časti Sväté omše).
 • Pre nezaočkovaných je možné vysluhovanie sviatostí iba individuálne – po dohode. V nedeľu je možné prísť individuálne na sv. prijímanie o 10:40 k bočnému (južnému) vchodu do kostola.
 • Pre zaočkovaných a tých, čo prekonali Covid platia tieto pravidlá (režim OP):
  • potrebné je mať pri sebe k nahliadnutiu potvrdenie o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid 19 – bez neho nie je možné byť účastným na sv. omši v interiéri kostola;
  • Potvrdenie o zaočkovaní platí 1 rok od kompletného zaočkovania. Potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 – platí 180 dní; prípadne ak má osoba 1 dávku vakcíny a vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania Covidu potvrdeného RT-PCR3;
  • Deti do 2 rokov sa môžu zúčastniť bez podmienok
  • Deti od 2 – 12 rokov sa môžu zúčastniť s testom (48 h Ag, 72 hodín PCR/LAMP)
 • Sv. omše budú v tomto rozvrhu
  • všetky budú v režime OP
  • od pondelka do soboty o 18:30
  • v piatok bude aj o 12:00
  • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:30
 • Pre toho, kto sa kvôli opatreniam nemôže zúčastniť na sv. omši platí dišpenz. Nezabudnime, že napriek tomu je potrebné nedeľu sláviť ako deň Pána. Vhodná je aspoň spoločná modlitba a podelenie sa o Božie Slovo. V nedele vysielame sv. omše o 9:30.
 • Prosíme o pomoc v službe kontroly potvrdení pri jednotlivých sv. omšiach pri vstupe do kostola. Kto môže, nech sa prihlási v sakristii kostola. Kostol otvoríme až pri nástupe služby ¼ hodiny pred sv. omšou, tiež neprichádzajme neskoro, aby sme nevyrušovali.
 • Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcií lavíc. Tiež nezabúdajme na lekárov, zdravotníkov i  krehkých ľudí, ktorí sa dostávajú do ohrozenia svojho života kvôli ľudskej ľahostajnosti a egoizmu. Očkovanie je v súčasnosti prejavom lásky voči blížnym.
 • Budúcu nedeľu (1.adventnú) bude zbierka na katolícku charitu.
 • Rozbiehame aj farskú charitu – aby sme našli cestu ku každému, kto je v núdzi a vedeli sa podeliť o to, čo vo farnosti máme. Postupne vytvárame komunikačný priestor na stránke https://www.facebook.com/charitavelka/ a tiež môžete komunikovať aj cez mailovú adresu: charitavelka@gmail.com. Ak by ste mali nejaký nápad alebo pripomienku, pokojne sa ozvite.
 • Budúcu nedeľu – budeme požehnávať adventné vence. Môžete si ich priniesť na nedeľnú sv. omšu – vrátane sobotnej večer.
 • Nezabúdajme na možnosť pomôcť dušiam v očistci – možnosť je predlžená do konca novembra. Podmienky nájdete vo výveske alebo na našej stránke.
 •  Príhovor biskupov k mladým na 36. svetový deň mládeže:

        Drahí mladí.

V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev
a svet. A my ďakujeme Bohu za tento dar. 

Ste „Božie teraz“ –  ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu:  „Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“  – A dodajme, že sme radi,
že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.

         Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže ďalej pozýva:  vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu silu a vášeň! 

Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste.  Kristus s vami počíta
aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj  smelo napredovať. 

Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe:  kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas. 

Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa a ktorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás s láskou pripravujeme.

Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami. 

Vaši biskupi Slovenska

Pieseň na záver :-) – z dnešného sviatku