Popolcová streda – začiatok pôstnej doby s konkrétnymi návrhmi

Tento rok začal vzácny – milostivý čas – pôstne obdobie od 17.2. 2021

Pôst má pomôcť človeku k tomu, aby bol schopný otvoriť sa pre Boha, ktorý chce konať v nás i cez náschce žiť a pracovať s nami.

  • ak v stave biedy, bolesti, nedostatku, nespravodlivosti strácame pokoj a lásku, znamená, že nemáme dostatočný kontakt láskou, dobrom, … s Tým, kto toto všetko má v nekonečnej miere…. Preto potrebujeme čas pôstu a pokánia.
  • ak tí, ktorí sú stvorení na obraz Boha, aby svet cez nich spoznával Božiu existenciu a lásku, nehovoria svojim príkladom a slovom o tomto ich poslaní, tak je skutočne dôležitý čas, aby sa očistili od všetkých deformácii, ktoré o Bohu klamú.

Máme teda čas pokánia a pôstu, aby sme dokázali viac prežívať svoju identitu ako Boží synovia a dcéry, ako manželia, ako kňazi, ako zasvätené osoby – ktorých úlohou je spolupracovať na rozvíjaní Božej rodiny a premene sveta.

Čo k tomu potrebujeme? Ducha modlitby a ducha pokánia. Modliť sa a naprávať svoje zlyhania – z prežívania falošnej identity. Potrebujeme posilniť svojho ducha modlitbou a pokáním.

Na inšpiráciu – tri dôležité nástroje pôstu:

  • Pre modlitbu

Dnešná myšlienka na pôst: “Mnohí stratili vieru buď preto, že celkom stratili ducha modlitby, alebo aj preto, že ho nikdy nemali a ani ho nemajú, ak sa nemodlia”. JÁN Z KRONŠTADTU (pravoslávny biskup, divotvorca 19.stor.)

Mať ducha modlitby, znamená modliť sa, byť v kontakte a dialógu s Bohom. Sú určité modlitby, ktoré nás vovádzajú do spoločenstva, ktoré sa modlí – to je liturgická modlitba, liturgia domácej cirkvi, modlitba ruženca (v pôste predovšetkým bolestného ruženca), modlitba korunky Božieho milosrdenstva, modlitba krížovej cesty. Patrí sem rozjímavé čítanie Božieho slova – počúvanie, vychutnávanie si toho, čo Boh hovorí o sebe, o nás… Cieľom je mať ducha modlitby – byť v neustálom spojení s Kristom.

Pre povzbudenie do modlitby nájdete niečo aj ponukách našej farnosti liturgiu domácej Cirkvi na nedele (napríklad) , online prenosy sv.omši, sv. ruženca vo štvrtok o 20:00, krížovej cesty v nedele a v piatky o 15:00,

Dobrá strava pre modlitbu je Božie slovo – tu je jedna z možností.

  • Pre skutky pokánia – nápravy

Áno. Hriech nestačí oľutovať a vyspovedať sa z neho. Toto je potrebné, aby nám bolo odpustené – čo je veľmi dôležité. Ísť na sviatosť zmierenia je potrebné vždy, keď máme na duši ťažký hriech – lebo vtedy sme duchovne mŕtvy. Vtedy žiadne dobro, ktoré konáme, nás nespasí. Potrebujeme odpustenie.

Po hriechu zostávajú dôsledky, ktoré je potrebné naprávať, našou úlohou je urobiť to, čo je v našich silách. K tomu slúžia skutky pokánia. Napraviť, poupratovať po tom, čo sme napáchali. Dovoliť, aby vstúpila Božia láska cez naše myšlienky, slová a skutky tam, kde jej je nedostatok.

Námet môžeme čerpať z pomôcky Izba miestom neba (najmä pre mladých)

alebo z jednoduchej dynamiky pre rodiny: NINIVE POKÁNIE RODÍN – 40 dní pokánia (spoločný desiatok ruženca za odprosenie našich hriechov – v manželstve, v rodine, …; skutok pokánia – každý deň si manžel zapíše skutok pokánia za svoju manželku… a manželka za manžela, či za svoje deti a deti si zapisujú skutok pokánia alebo modlitbu za svojich rodičov či súrodencov; skutky pôstu – obmedzovať sa v prijímaní jedla a pôžitkov pre oči a uši, – zriekanie niečoho, čo nás aspoň trochu bolí – vtedy to má zmysel. Tieto skutky obetujme cez ruky Panny Márie ako prosbu za obnovenie rodiny, spoločenstva…)

  • Pre skutky dobročinnej lásky (almužna, pomoc…)

Veľmi pekná ponuka je na stránke tehlicka.sk

Pre deti a mladých je veľmi pekná ponuka Katolíckeho katechetického a pedagogického centra

__________

Nakoniec pridávame aktualizované info z TK KBS

a to, že Biskupi píšu veriacim spoločné povzbudenie pred začiatkom Pôstu (TK KBS)

Milí veriaci, nedovoľme si stratiť a ani obrať o tento vzácny čas!