Palmová nedeľa (Kvetná nedeľa)

Pondelok  3.4. Pondelok svätého týždňa Féria
 Utorok  4.4. Utorok svätého týždňa Féria
 Streda  5.4. Streda svätého týždňa Féria
 Štvrtok  6.4. Štvrtok svätého týždňa (Zelený štvrtok) 
 Piatok  7.4. Piatok utrpenia a smrti Pána (Veľký piatok) 
 Sobota  8.4. Svätá sobota (Biela sobota) 
 Nedeľa  9.4. Nedeľa Zmŕtvychvstania Pána  Slávnosť
 • Minulú  nedeľu 26.3. bola Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Srdečné Pán Boh zaplať za vyzbieraných 1050 eur. Podobne ďakujeme za 100 eur na kostol od príbuzných zosnulej p. Márii Knižkovej. Na Veľkonočnú nedeľu bude ofera. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 • Krížové cesty. Krížovú cestu v túto nedeľu 2.4. o 14:30 animujú členovia hospodárskej rady (ak bude priaznivé počasie, budeme ju mať vonku). Na Veľký piatok bude krížová cesta v kostole o 15:00.
 • Písanie úmyslov sv. omší na jún bude v utorok od 15:00 – 17:00. Potom po sv. omšiach ak zostanú voľné miesta.
 • Spovedanie chorých, ku ktorým chodievame na 1. piatok, alebo aj tých, ktorých prihlásite v sakristii kostola, bude v stredu 5.4..
 • Na Veľký piatok zachovávame prísny pôst. Od 14.  roku života sa zdržujú všetci od mäsitých pokrmov a od 18. do 60. roku je pôst od mäsitých pokrmov s možnosťou iba raz dosýta sa najesť.
 • Obrady a sväté omše počas Veľkonočného trojdnia a Veľkej noci.
06.4. Štvrtok Pánovej večereo 18:30 sv. omša (po nej tichá adorácia do 21:00)
  
07.4. Piatok utrpenia Pánao   8:00 posvätné čítanie a ranné chvály
 o 15:00 krížová cesta
   o 15:30 obrady utrpenia a smrti Pána, po nich adorácia pri Božom hrobe…      
  
08.4. Svätá sobotaod 8:00 – 19:20  posvätné čítanie a ranné chvály, po nich adorácia pri Božom hrobe.                                             
 o 19:30 Veľkonočná vigília
  
09.4. Nedeľa Zmŕtvychvstania Pánao 7:00, 9:30, 11:00, 18:30 sväté omše
  
10.4. Veľkonočný pondeloko 7:00 a 9:30 sväté omše (večerná nie je!)
 • Služba pri adorácii. Adorácia na Zelený štvrtok bude po sv. omši tichá do 21.00.Po obradoch Veľkého piatku a na Bielu sobotu bude adorácia pri Božom hrobe. Vo vchode do kostola je tabuľka, kde vás prosíme, aby ste sa zapísali – aby sme zabezpečili celý čas adorácie piatkovej i sobotňajšej.
 • Požehnávanie veľkonočných jedál bude večer po obradoch na Svätú (Bielu) sobotu a ráno po sv. omši o 7:00.
 • Info  o púti do Krakowa – Lagiewnikov. Rádio Lumen organizuje opäť po troch rokoch púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali v sakristii. Podrobné informácie (program, cena, odchod i čas návratu) budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Príbeh našej farníčky Márii Lesičkovej z misií v Tanzánii “Krôčik po krôčiku kráčam v dôvere” si môžete prečítať v aktuálnom čísle katolíckych novín (alebo tu v odkaze).
 • Podnety na Svätý týždeň:
  •  Aby sme prežili Svätý týždeň čo najlepšie: uvažovať, modliť sa a konať, odporúčame pomôcku uverejnenú v aktuálnom čísle katolíckych novín: Svätý týždeň v mojom živote ( 1.časť2. časť)
  • Výchovná pomoc rodičom – s názvom digitálni rodičia – kde si môžete vypočuť zaujímavé podcasty a tipy pre výchovu detí vo svete sietí a internetu – vtipne a múdro 😊
  • Tehlička – saleziánska pôstna zbierka sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Viac v online brožúrke s názvom Angola.
  • Na Veľký piatok 7.4. bude krížová cesta aj na Kvetnici. Začne o 10:00 hod. pri saleziánskej chate. Budú ju viesť naši novici.
 • Výlet na Veľkonočný utorok 11.4. Pozývame mladých aj rodiny na Veľkonočný výlet do Slovenského Raja. Trasa: Letanovce, Let. mlyn, Prielom Hornádu, Kláštorská roklina, Kláštorisko a späť. Odchod vlaku je 8:44 hod., lístok smer Letanovce si kupuje každý sám. Ak počasie dovolí, budeme mať hore aj sv. omšu. Predpokladaný návrat vlakom o 16:16 hod.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianipoprad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.
 • Pútnické Taliansko. Pozvánka na púť od otca Ľuboslava Hromjáka. Kto by mal záujem od 8.6.-15.6. o púť po Talianskych pútnických miestach. Nech sa páči. Program nájdete TU v odkaze.
 • Modlitbový úmysel na apríl
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti.
 • Chvály – mladí z Veľkej vás pozývajú na modlitbu chvál v piatok vo Veľkonočnej oktáve (14.4..2023) o 20:00 do farského kostola sv. Jána Apoštola a Evanjelistu (farský kostol).
 • Vtip: Janko, rád chodíš do školy? – Áno. A tiež z nej rád chodím, ale nemám rád, keď tam medzitým musím zostať.
 • Hádanka na Kvetnú nedeľu (pre deti): Na halúzku vyšli pritúliť sa myšky. Slniečko im pošušky hladká sivé kožúšky. Čo je to? (aktainhab)