Od 31.3.2023

 • Tento víkend budú výlety troch chlapčenských stretiek tu v oratku a na chatách. Na
  Kvetnici je pokračovanie celoslovenského kurzu Školy pre animátorov.
 • Na Kvetnú nedeľu sa chystáme na krížovú cestu do St. Smokovca (smerom na
  Hrebienok). Električka odchádza 14:30. Pozvaní sú všetci, mládežníci, deti aj
  rodičia.
 • Vo Veľkom týždni bude oratko otvorené len v utorok 4. apríla. Sv. omša bude
  normálne o 17:30. Potom od stredy bude zatvorené až do utorka 11.4. Liturgiu
  Veľkonočného Trojdnia aj Veľkej noci slávime vo svojich farnostiach.
 • V stredu 5.4. bude v oratku mládežnícka veľkonočná DO. O 16:30 hod. bude
  prednáška, potom adorácia, spovede, cca o 19:30 hod. sv. omša.
 • Na Veľký piatok 7.4. bude na Kvetnici krížová cesta. Začne o 10:00 hod. pri
  saleziánskej chate. Budú ju viesť naši novici.
 • Na Veľkonočný utorok 11.4. pozývame mladých aj rodiny na Veľkonočný výlet do
  Slovenského Raja. Trasa: Letanovce, Let. mlyn, Prielom Hornádu, Kláštorská
  roklina, Kláštorisko a späť. Odchod vlaku je 8:44 hod., lístok smer Letanovce si
  kupuje každý sám. Ak počasie dovolí, budeme mať hore aj sv. omšu.
  Predpokladaný návrat vlakom o 16:16 hod.
 • Kto by chcel podporiť našu činnosť 2% z dane, potrebné info sú na našom webe
  salezianipoprad.sk. Tlačivá sú tiež na stolíku pri dverách.
 • Ďakujeme za všetky prejavy vašej priazne a prosíme o modlitbovú podporu týchto
  podujatí, aj celého nášho strediska.
 • Všetkým vám prajeme požehnané Veľkonočné sviatky. Nech nám Ježišovo
  zmŕtvychvstanie dodáva radosť, nádej aj chuť do života. :)
 • Vďační saleziáni a animátori. :)