Palmová (Kvetná) nedeľa

 Pondelok 11.4. — Féria
 Utorok 12.4. — Féria
 Streda 13.4. — Féria
 Štvrtok 14.4.Štvrtok Pánovej večere 
 Piatok 15.4.Piatok utrpenia Pána 
 Sobota 16.4.Svätá Sobota 
 Nedeľa 17.4.Nedeľa Zmŕtvychvstania Pána Slávnosť
 • Zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine minulú nedeľu vyniesla 1940,-eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh odmeň.
 • Ďakujeme dobrodincom rodiny p. Dropovej, ktorí obetovali 100 eur na kostol.
 • Krížová cesta bude dnes (10.4.) o 14:00. Pripravili si ju naši mladí. Úmysel za pokoj a mier vo svete.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov bude v túto nedeľu (10.4.) o 16:30 v kostole.
 • Veľkonočné Trojdnie
  •  Štvrtok Pánovej večere
   • sv. omša o 18:30. Po nej bude možnosť tichej adorácie do 21:00.
  •  Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)
   • V tento deň je prísny pôst od mäsa a iba 1x sa možno najesť dosýta…*
   • o 8:00 budú ranné chvály a posvätné čítanie
   • o 12:00 bude krížová cesta na Kvetnici (zraz pri saleziánskej chate).
   • o 15:00 bude krížová cesta v našom kostole a po nej o 16:00 budú pokračovať obrady.
   • Po obradoch bude možnosť adorácie pri Božom hrobe do soboty rána. Aby sme pokryli celý čas, prosíme, aby ste sa zapísali do jednotlivých polhodiniek. Tabuľka je vo vchode do kostola.
  •  Svätá Sobotu (Biela sobota)
   • o 8:00 budú ranné chvály a posvätné čítanie
   • potom pokračuje adorácia pri Božom hrobe až do 19:30
   • o 19:40 začnú obrady Vigílie Zmŕtvychvstania Pána
   • Po obradoch bude požehnanie jedál. Tiež bude možnosť (o 6:50) aj pred nedeľnou rannou svätou omšou, ktorá je o 7:00.
  •  Nedeľa Zmŕtvychvstania – sv. omše sú ako v nedele
  •  Vo Veľkonočný pondelok sú sv. omše o 7:00 a o 9:30.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva plánujú prijať (3) Michal Valluš, bývajúci na ul. Liptovská 3242/19 v Poprade Veľkej a Kristína Hasajová, bývajúca v Levočskej Doline 37. Za snúbencov sa modlime, aby spoznali veľkosť daru, na ktorý sa pripravujú a ak by niekto poznal prekážky nech ich oznámi na farskom úrade.

—-  „To, čo teraz beží“ —

 • Čo je to prísny pôst?

* Prísny pôst zachováme nasledovne: Od 14 rokov života sa treba zdržiavať mäsitých jedál. Tí, ktorí dovŕšili 18. rok života a majú menej ako 60 rokov, okrem toho jedia iba trikrát za deň, z toho len raz dosýta. Medzi týmito tromi jedlami nejeme nič, ani ovocie, či sladkosti. Starších ako 60 rokov sa opäť týka iba pôst od mäsa. Aj deti je vhodné viesť tak, aby sa naučili robiť skutky pokánia a odriekania z lásky k Bohu a blížnym.

 • Synoda o synodalite Cirkvi. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Modlime sa a hľadajme. Skúsme dať dokopy odpovede na otázky poslednej témy (tu si môžete stiahnuť).
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu