Stretnutie rád ASC Slovensko

Počas uplynulého víkendu sa v priestoroch hotela Satel u nás v Poprade uskutočnilo stretnutie rád Saleziánov spolupracovníkov (ASC) z celého Slovenska. Organizátorom podujatia bola Provinciálna rada ASC. Hlavné motto tohto ročníka znelo: “Miesta rada je darom” a podujatie sa uskutočnilo po “dvojročníkovej” prestávke (spôsobenej pandémiou).

Aj stredisko Poprad tu malo svojich zástupcov ASC vrátane delegáta don Paľa Niznera. Medzi vzácnych hostí patril provinciál SDB don Peter Timko a člen svetovej rady ASC Stanislav Veselský.

Popradskí ASC sa podieľali na organizácii svätých omší, pričom sobotnú SO obohatili svojím spevom a hudbou mladí z popradského oratka, za čo im veľmi pekne ďakujeme :)

Program stretnutia bol rozložený do troch rozličných blokov, pričom sobotné popoludnie sa nieslo v “pracovnom duchu”. Povzbudení a duchovne naplnení sme sa nakoniec v nedeľu rozišli do svojich stredísk a želáme si, aby sa nám spoločne darilo realizovať načrtnuté plány a vízie v duchu don Bosca.