Od 10.4.2022

 • Vstupujeme do Veľkého – Svätého týždňa. 
 • Na Kvetnú – Palmovú nedeľu 10.4. sa pôjdeme pomodliť Tatranskú krížovú cestu do Starého Smokovca – smerom na Hrebienok. Dá sa ísť napr. električkou s odchodom 14:17. 
 • V utorok bude sv. omša normálne o 17:30.
 • V stredu je zmena: nebude sv. omša v klasickom čase o 17:30, lebo v oratku bude mládežnícka DO. Po prednáške o 17:00 bude možnosť adorácie a priestor na prijatie sviatosti zmierenia. Sv. omša bude potom na záver DO.
 • Na Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok), Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) aj Svätú sobotu (Bielu sobotu), teda cez Veľkonočné Trojdnie, aj na Veľkonočnú nedeľu bude Oratko zatvorené.
 • Na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) bude o 12:00 tradičná krížová cesta na Kvetnici. Pozor, zraz nie je nie pri kostolíku sv. Heleny, ale pri saleziánskej chate. 
 • Na Veľkonočnú nedeľu už bude sv. omša aj v Oratku o 10:30.
 • Potom v nedeľu popoludní sme pozvaní na veľkonočný koncert vážnej hudby. Medzi koncertnými majstrami sa hrou na organe predstaví aj náš animátor Kristián Mačák. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke pri vchode.
 • V utorok po Veľkej noci za plánuje emauzský výlet. Podrobnosti ešte budú upresnené.
 • V spolupráci so Spišskou diecéznou charitou a cirk. škôlkou zo Svitu plánujme v priebehu najbližších dní v Oratku zriadiť „Škôlkársky denný tábor“ pre cca 20 detí z Ukrajiny. Starať sa o ne budú ukrajinské učiteľky. Najskôr však potrebujeme zabezpečiť vhodné vybavenie. Stretká a program Oratka bude pokračovať ako zvyčajne.  
 • Všetky tieto plány a celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb. 
 • Ďakujeme vám, našim  dobrodincom, za rôznorodú podporu. Tí, čo by nás chceli podporiť aj 2% z dane, potrebné informácie sú na našom webe salezianipoprad.sk. Tlačivá sú aj pri vchode do Oratka.