Kvetná nedeľa

Štvrtok1.4.Zelený ŠtvrtokV. Trojdnie
Piatok2.4.Veľký PiatokV. Trojdnie
Sobota3.4.Biela SobotaV. Trojdnie
Nedeľa4.4.Nedeľa zmŕtvychvstania PánaSlávnosť
  • Liturgiu domácej cirkvi na Kvetnú nedeľu nájdete tu na našej stránke v oznamoch. Podobne tu nájdete aj liturgiu Veľkonočné Trojdnie a návrhy na krížové cesty.
  • Požehnané ratolesti z dnešnej nedele necháme vo vchode do kostola, môžete si zobrať, ak pôjdete okolo.
  • Modlitba krížovej cesty. Pozývame vás na modlitbu krížovej cesty nedeľu o 15:00 (cez náš YouTube kanál Saleziáni Poprad). Dnes ju animujú naši mladí z farnosti Poprad – Veľká.
  • Spovedanie pred Veľkou nocou v súčasnej dobe nemôžeme organizovať.  Pripomíname, že v prípade potreby sme k dispozícii od pondelka do stredy na fare i pri kostole v čase medzi 14:00 – 18:00. Tiež je potrebné dodržiavať a nepodceňovať epidemiologické opatrenia.
  • Slávenie Veľkonočného Trojdnia a Veľkej Noci – bude online – rozpis nájdete na našej stránke alebo vo výveske kostola. Žiaľ tento rok bude znova bez verejnej účasti ľudu, ale iba cez internet.
  • Bdenie a adorácia. Od piatku 17:00 do soboty 19:20 bude možnosť zúčastniť sa online adorácie a bdenia pri „božom hrobe“. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke (omše a pobožnosti počas lockdownu), aby sme zabezpečili neustálu prítomnosť a modlitbu. Prosme Pána, ktorý je víťazom nad každým zlom i smrťou, aby nás vyviedol z ťažkostí, ktoré prináša hrozba choroby alebo aj z jej príčin i dôsledkov.
  • Zápis detí do 1. ročníka cirkevnej ZŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade, bude tesne po Veľkej noci v dňoch 6.-8.4. 2021 (ut.-štv.) Viac informácii nájdete vo výveske (alebo tu na tomto mieste )
  • Sčítanie ľudu je možné vykonať elektronicky do konca marca. Nezabudnime, že pre nás veriacich je to jedinečná príležitosť prihlásiť sa ku svojej viere, v ktorej sme boli pokrstení. Ak má niekto problém prihlásiť sa cez internet a vyplniť formulár, nech sa ozve, alebo poprosí niekoho zo svojich blízkych. (scitanie.sk)
  • Ohlášky. Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Budický pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Veronika Krafčíková pochádzajúca z farnosti Stará Ľubovňa, momentálne bývajúci v Bytči. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.
  • Program v Konkatedrále s otcom biskupom môžete sledovať cez Youtube kanál Farnosť Poprad.

ONLINE sväté omše, obrady a pobožnosti

Zelený štvrtok

18:30 svätá omša na pamiatku Pánovej večere 

Veľký piatok

Pripomíname, že v tento deň máme zachovať prísny pôst a zdržovať sa mäsitého pokrmu.  

  8:00 modlitba posvätného čítania a ranných chvál

11:00 pobožnosť krížovej cesty

15:00 obrady Veľkého piatku.

Po nich bude možnosť od 17:00 online poklony Sviatosti Oltárnej pri „Božom hrobe“ po celú noc. Podobne do soboty večera po ranných chválach. (online prihlasovanie na jej zabezpečenie cez salezianipoprad.sk)

Biela sobota

 8:00 modlitba posvätného čítania a ranných chvál.  (+ adorácia do 19:20)

19:30 obrady a svätá omša z vigílie zmŕtvychvstania

(Na obnovenie krstných sľubov si pripravte sviece.)                                                                                                                                                                                     

Požehnanie jedál tohto roku nebude.

V nedeľu, pondelok, … po celý týždeň Veľkonočnej oktávy budeme vysielať sv. omše každý deň podľa zverejneného rozpisu na našej stránke.