25.marec – odvážny začiatok uzdravovania človeka

Tento deň slávime veľmi pekný sviatok – Zvestovanie Pána. Boh si pýta dovolenie od človeka, Márie. Je obdarovaná krásnymi darmi už od prvej chvíle jej existencie. Tým doteraz najkrajším darom je, že má čisté srdce. Nie je v ňom ani kúsok nedôvery, reptania proti Bohu – teda ani tieň hriechu. Nie je to iba jej snaha, ale v prvom rade prijatý dar čistého srdca – srdca, kde môže prebývať Boh. A to, čo slávime dnes je, že Nebeský Otec posiela svojho posla – archanjela Gabriela, aby ju poprosil o prijatie Jeho Syna – aby sa stala matkou Jeho Syna. Nerozumie tomu… a ani nik z ľudí, by to nepochopil, čo to vlastne Boh chce. Ten, ktorý nemá telo, nežije telesne, chce, aby bola matkou Jeho Syna. No tým, že jej srdce je naklonené v dôvere a naplnené voči Bohu láskou, dokáže pozvanie prijať. Stáva sa svedkom Božej životodárnej lásky. Vďaka jej ÁNO si každý rok (25.3.) pripomíname, že dnes sa Boh stal človekom. Nie na Vianoce, ale 9 mesiacov skôr. Tu je začiatok Božej prítomnosti v ľudskej prirodzenosti. Boh si “obliekol ľudskosť” – má ľudské telo a ľudskú dušu. Neobsadil iného človeka, nevyvolil si niekoho iného. Syn – Božská osoba prijala pod srdcom Panny ľudskosť. Od tejto chvíle boží Syn má božskú i ľudskú prirodzenosť. To, čo je ľudské sa mu stalo vlastným.

Boh sám ukazuje, že človek nevzniká až po určitom štádiu vývoja, ale od chvíle “Áno” – tu je začiatok (počiatok – počatie človeka). A ďalším krásnym posolstvom je, že človek sa má narodiť z lásky, nie zo žiadostivosti, či z násilia… A práve preto sa Boh stal človekom, aby zahojil rany všetkých, ktorí svoje “Áno” nepovedali v láske – teda v spolupráci – v súlade s Božou láskou. Aby uzdravil všetkých, ktorí nevedia, alebo zabudli, že darcom života i zdravia je Boh… a človeka si k tejto spolupráci pozýva. … a dokonca aj vtedy, keď niekoho zranil, alebo niekomu ublížil. Darca života sa teda rozhodol, že chce zobrať naše rany na seba, aby nás svojimi ranami uzdravil…

Nech Pán vstúpi do všetkých nedostatkov, bolestí, slabostí, zlých rozhodnutí, do všetkých neprávostí, zneužití, …. do každého hriechu, aby ho uzdravil – a aby každý človek zažil dotyk jeho uzdravujúcej a oslobodzujúcej lásky. Aby každý pochopil, že život má svoju dôstojnosť a je chránený Božím právom.

Nech v tento deň dobrý Boh vstúpi do všetkého, čo je choré, zbité, odsúdené, … Nech prinesie život v plnosti každému, kto si ho praje.

On chce pôsobiť aj dnes. dovoľme mu to.

Ak by niekto chcel túto tému niekto rozvíjať – literatúry je mnoho i podujatí. Nezabudnime však na Toho, kto tu má hlavné slovo.

Ponuka:

Je zaujímavé, že tento deň je u nás na Slovensku spojený so sviečkou manifestáciou – s témou odvahy. Podujatie bude dnes o 19:00 online na youtube. Tu je možnosť získať link.