Je morálne dať sa zaočkovať?

Otvárajú sa spravodlivé otázky a je dobré na ne hľadať odpoveď:

Ak pôvod lieku, vakcíny je zo zlého skutku (niekoho zabijú, aby iného zachránili), ako to vlastne je?

Ak sa nedám zaočkovať, pretože sa bojím o svoj život alebo zdravie, ale tým ohrozím iných?

Ako to je s mojou slobodou a zodpovednosťou?

Aký vzťah má moje osobné dobro vo vzťahu k spoločnému dobru?

Aký postoj by som mal mať ako kresťan?

Ponúkame pozrieť si krátku reláciu z TV Lux

Pri hľadaní odpovedí je dôležitá pravda, spravodlivosť, láska a zodpovednosť.