Čo je to to Duchovné prijímanie?

Duchovné sv. prijímanie je taká špecialita. V tej chvíli modlitbou prosíš Boha, aby si bol ako anjel. Teda, nielen modlitbou, ale aj túžbou, ľútosťou, predsavzatím, atď. Celkovým nastavením. Je to „špecialita“, lebo anjeli nemajú telo, a my máme. Čiže anjeli majú „smolu“, lebo nemôžu fyzicky prijať Telo a Krv Pána Ježiša pod spôsobmi chleba a vína. Lebo proste nejedia a nepijú… A napriek tomu sú naplno šťastní. Sú plní Božej milosti, naplno plnia Božiu vôľu. Chcú ju plniť. „Majú na to.“

Ty, hoci máš telo, ale v terajšej situácii nemôžeš prijať sväté prijímanie. Lebo sa to proste nedá. Duchovným prijímaním prosíš, aby sa všetko stalo tak, akoby si ho prijal. Aby si bol ako anjel. Plný milosti, ochoty plniť Božiu vôľu, zjednotený s Ním. Aj so všetkými, čo Ho milujú, slúžia Mu a nasledujú Ho. Chcú byť s Ním. Napríklad Tvoja rodina, ľudia okolo, vaši kňazi, biskup, pápež… Skrátka, celá Cirkev. Aby si dostal všetko, čo potrebuješ, aby si svojím správaním upevňoval tú jednotu. Aby si dostal Ježiša. Aj napriek tomu, že nie fyzicky. Paradoxne, teraz si to možno môžeš tak viac uvedomiť. Že Koho to vlastne prijímaš. Koho dostávaš.

A ešte – prijímanie… Je to „silné“ slovo. Lebo nielen Ty prijímaš Ježiša. Ale aj On prijíma Teba. Do spoločenstva Najsvätejšej Trojice. Prijímaš a si prijímaný. Zaujímavo to vystihujú aj iné jazyky. Napríklad ruština. Tam sa sv. prijímanie volá „pričastie“. Nie prijímanie. Akoby sa chcelo povedať, že sv. prijímaním sa stávaš „časťou“ celku. Alebo angličtina – holy communion. Sväté spoločenstvo, spojenie, splynutie. Obdobné to je aj vo francúzštine, v poľštine atď… Jeden Boh, jedno spoločenstvo. V tisíc „prijímaniach“ sa tisíc ľudí, duší, stáva jednotou. Snažím sa o jednotu s ľuďmi okolo, lebo sa „pripájam“ ku Ježišovi.

Vrelo odporúčame v tejto našej situácii duchovné sv. prijímanie. Jasné, keď sa bude dať, pôjdeme na sv. omšu, aj na „normálne“ sv. prijímanie. Aby to bolo i také fyzické. Materiálne. Lebo sme ľudia s telom a vnímame inak ako anjeli. A aj potrebujeme iné veci. Ale teraz sa také nedá. Tak robme, čo sa dá. :) Aj pri najbližšej on-line sv. omši. :)