7. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgických slávení:

Pondelok  20.2. — Feria
 Utorok  21.2. Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľubovoľ. spomienka
 Streda  22.2. Popolcová streda 
 Štvrtok  23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka Spomienka
 Piatok  24.2. — Feria
 Sobota  25.2. Alojza Versígliu biskupa a Kalixta, kňaza saleziánov mučeníkov  Spomienka
 Nedeľa  26.2. 1. pôstna nedeľa   Slávnosť

Oznamy:

 • Srdečne Pán Boh odmeň za milodary na kostol a potreby farnosti z krstu Niny Želonkovej 100 eur a za 406 eur od členov Ružencového spoločenstva.
 • Zbierka na katolícku charitu bude na budúcu – prvú pôstnu nedeľu po sv. omšiach.
 • Stretnutie birmovancov je v túto nedeľu (19.2.) o 14:30.
 • Viera do vrecka. Tento rok vychádza veľmi cenná edícia o saleziánskej spiritualite – v rámci prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V 6-tich dieloch na pokračovanie (jeden za dva mesiace) sa dozviete, v čom vnímame prínos tejto charizmy pre nás všetkých. Vrele vám ju odporúčame. 1. diel s názvom Radostne a s nádejou – je k dispozícii po nedeľných svätých omšiach. (Cena 2,50 eur – u nás.)
 • Streda 22.2. je Popolcová streda. Začína Veľkopôstne obdobie. Sv. omše budú v tento deň ráno o 7:00 a večer o 18:30.
 • Prísny pôst zachovávame nasledovne: Od 14 rokov života sa treba zdržiavať mäsitých jedál. Tí, ktorí dovŕšili 18. rok života a majú menej ako 60 rokov, okrem toho jedia iba trikrát za deň, z toho len raz dosýta. Medzi týmito tromi jedlami nejeme nič, ani ovocie, či sladkosti. Starších ako 60 rokov sa opäť týka iba pôst od mäsa.
  • Aj deti vedieme k pôstu. Učíme ich zriekať sa vhodným spôsobom – premeraným veku, aby sa ich srdce mohlo lepšie zamerať na Božie veci – na lásku k Bohu a k blížnym. Pôstom získavame čas a prostriedky pre konanie dobra našim blížnym.
  • Pre deti ponúkame interaktívny materiál „Farebný pôst“ – na cestu od Popolcovej stredy až po Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Každý deň pôstu môžeme spolu s deťmi naplniť farbami radostnej pomoci. K dispozícii je na stolíku pod chórom.
 • Pobožnosť krížových ciest bude v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30. Vo vchode do kostola nájdete na nástenke rozpis krížových ciest, kde sa môžete napísať ako spoločenstvo, alebo rodina na ich prípravu. Niektoré nedeľné krížové cesty – na nástenke sú označené – budú vonku (ak počasie dovolí), miesto oznámime včas.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • O pôste: Štyridsaťdňový pôst je prípravným obdobím pred Veľkou nocou. V Rímskokatolíckej cirkvi sa začína tzv. Popolcovou stredou. V tento deň je nariadený prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

      S Popolcovou stredou je spätý špeciálny úkon: kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium!“. Tento úkon zároveň vysvetľuje rozdiel medzi prísnym pôstom tento deň a prísnym pôstom na Veľký piatok. Prvý je pôstom pokánia za spáchané hriechy („zhrešil som, ani jesť nechcem, kým to nedám do poriadku“). Druhý je pôstom, ktorý spomína Pán Ježiš: „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9, 9).

Pôstne obdobie trvá v Rímskokatolíckej cirkvi od Popolcovej stredy do začiatku večernej omše na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok.   https://www.lumen.sk/aktualita/popolcova-streda.html

 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ). Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. (Pozor zmena!) Dňa 2.3. 2023 vo štvrtok o 16:30 (pred mesačnou duchovnou obnovou farnosti) nás navštívi pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awertouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti.
 • Modlitbový úmysel na február – Za otvorenosť farnosti pre všetkých (viac TU)
 • Hádanka (namiesto vtipu):   „Pridáš, menšie je, uberieš, väčšie je. Čo je to?“