Od 17.2.2023

  • Teraz v sobotu 18.2. sa v oratku chystá mládežnícky Fašiang pre mladých od 9. ročníka. Podrobnosti sú na nástenke. Pozývame. :)
  • V utorok 21.2. bude večer po sv. omši ďalšie stretnutie mužov.
  • O týždeň z piatka na sobotu (24.-25.2.) sa chystá pre dievčenské stretká Dievčenská chatovačka.
  • Od piatka 24. do nedele 26.2. bude u saleziánov v Žiline celoslovenské stretnutie miništrantov. Chystáme sa tam aj od nás z Popradu. Ešte sa dá prihlásiť, prihlášky sú na stolíku pri dverách, resp. u animátorov. :)
  • Na budúcu nedeľu 26.2. bude v oratku DO pre rodičov. Začne ako zvyčajne o 9:00, potom bude priestor pre tichú adoráciu, spovede a o 11:00 bude spoločná sv. omša pre všetkých.
  • Kto by chcel podporiť našu činnosť 2% z dane, potrebné info aj tlačivo je na našom webe salezianipoprad.sk.
  • Ďakujeme vám všetkým za rôznorodú pomoc a podporu. Aj naďalej celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb.
  • Vďační saleziáni a animátori. :)