7. nedeľa v cezročnom období (20.2.2022)

 • Liturgický prehľad
Pondelok21.2. Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa CirkviĽubov. spomienka
Utorok22.2. Katedra sv. Petra, apoštolaSviatok
Streda23.2. —Féria
Štvrtok24.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka Spomienka
Piatok25.2. Ssv. A. Versiglia, biskupa a C. Caravariu kňaza, mučeníkov (saleziánov)Spomienka
Sobota26.2.Panny Márie Ľubov. spomienka
Nedeľa27.2.8. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Na kostol darovali: rodina Kroláková a bohuznámi dobrodinci 250,- eur a Ružencové spoločenstvo 473,- eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Duchovná obnova farnosti bude v nedeľu 27.2. o 15:00. Zároveň to bude obnova pred začiatkom pôstu. Kazateľom bude o. Štefan Kojš.
 • Do pozornosti dávame ešte knihu o krstiteľniciach na Spiši s názvom Pramene večnej blaženosti. Autormi sú páter Michal Lipták a Ján Matej. Vo vchode kostola je kniha k nahliadnutiu. Kto by si ju chcel objednať, ešte sa dá v sakristii kostola.
 • Vo chode do kostola nájdete aj informačný letáčik našej farskej charity. Nech sa páči, zoberte si ho, aby sa dobročinnosť a pomoc v našej farnosti rozmáhala a dostala tam, kde je potrebné.
 • Všetkým manželom gratulujeme ku krásnemu daru, ktorí majú vo svojom vzťahu. Prajeme vám, aby sa vám darilo svedčiť o jeho hodnote. Na záver Národného týždňa manželov vám ponúkame malý darček pre inšpiráciu. Vložili sme ho do článku na našej stránke (tu). Je to malá databáza podcastov, článkov, videí a podnetov pre vás.

Rôzne:

 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú podľa vyhlášky v režime OP tak ako doteraz. Treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe. Max. počet v kostole je 100 ľudí. Presnejšie informácie si môžete pozrieť tu alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcii lavíc. Stále platí možnosť individuálnej pastorácie pre všetkých.
 • Zároveň vás informujeme, že od 28. februára 2022 sa začne prvá fáza uvoľňovania pandemických opatrení: zrušia sa režimy OTP, OP aj OP+ a bude už len režim základ; zvýši sa maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity; nebude rozdiel medzi spievanými a nespievanými bohoslužbami. Druhá fáza uvoľňovania sa začne od 28. marca 2022, keď sa zrušia kapacitné obmedzenia a upraví sa povinnosť nosenia respirátora či rúška.
 • Ďakujeme pánovi kostolníkovi a hasičom, ktorí nám zachránili strechu na kostole. Viac nájdete v článku TU.
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu Svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. V našej farnosti sa pripravujeme počas duchovných obnov farnosti. Ako sme spomenuli vyššie najbližšia bude 27.2. o 15:00 v kostole. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu.
 • Krása liturgie. Liturgia je činnosťou Ježiša Krista, ktorého súčasťou je Jeho celé Tajomné telo (Cirkev). Pre skrášlenie slávenia svätých omší a liturgických slávení je potrebná príprava a zapojenie každého podľa darov, aké dostal. Pole je široké: estetika prostredia a jeho čistota (upratovanie a výzdoba), remeselné práce na liturgickom priestore a zariadení, spev pri svätých omšiach a hudobné doprevádzanie, čítanie čítaní a prosieb, spev žalmu, miništrovanie, pomoc pri organizovaní slávností. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate, ale povzbudzujeme aj tých, ktorí sa ešte nezapojili. Liturgia teda nie je niečo súkromné – pre vlastné potreby… Je to slávenie Božej lásky, na ktorej máme účasť v jej prijímaní i darovaní. Jednou z hlavných úloh rodičov je vovádzanie svojich detí do liturgického slávenia. Kto by sa chcel zapojiť, stačí keď dá o sebe vedieť v sakristii, alebo na fare.
 • Časy sv. omší: Cez týždeň sú sv. omše o 18:30. V nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a o 18:30. V 1. piatok (v mesiaci) je sv. omša aj o 7:00, a v 1. sobotu o 7:30. Výnimky ohlásime v oznamoch (týkajú sa mimoriadnych situácií, slávností a prázdnin). Cez jarné prázdniny sú sv. omše ako cez rok.
 • Vtip: Žena sa pýta muža: „Čo si taký dobitý?“ „Aaale, ktosi v krčme povedal, že si inteligentná. Nevedel som, čo to je, tak som sa pre istotu s ním pobil.“