Záchranná akcia strechy farského kostola vo Veľkej

Dnešný deň (19.2.2022) priniesol okrem silného vetra aj skúšku kostolnej strechy a pohotovosti nášho pána kostolníka Jozefa Brejčáka.

O 12:00 naša farnosť slávila v kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu krst Bianky. Krásna udalosť – znovuzrodenia a vstupu do Božej rodiny – máme ďalšieho súrodenca. Kiežby bola medzi všetkým bratmi a sestrami v našej farnosti Božia dobrota a bratská láska…

Tesne pred slávnosťou si pán kostolník Jozef všimol, že plechy na kostole strácajú “spolupatričnosť” so strechou i navzájom. Navrhol zavolať hasičov.

Počas krstu pán kostolník vidiac zhoršujúcu sa situáciu zavol pomoc cez t.č. 150. Na druhej strane sa ozval empatický hlas službukonajúceho dispečera Požiarnej a záchrannej služby Prešovského kraja, ktorý pohotovo poslal požiarnu hliadku z Popradu.

Po krste už stálo 1. požiarne auto pri kostole a po krátkej konzultácii zavolali pomoc chlapov – špecialistov na výškové práce, ktorí pomáhali na nejednej kostolnej streche pod Tatrami.

Behom pár minút sme dali dokopy potrebný materiál a nástroje z farskej dielne (tu musím poďakovať nášmu spolubratovi Marošovi Č., ktorý zbieral mnohé roky všeličo, čo sa nám dnes nakoniec zišlo :-) ). O chvíľu bolo pri kostole ďalšie hasičské auto aj so špecialistami.

Šikovní záchranári si našli spôsob ako sa dostať z veže na poškodené miesto na streche. Napriek silnému vetru sa dali sa do práce. Po cca 2 hodinách sa oprava podarila.

Po skončení práce si naši hrdinovia laná i náradie bleskovo zbalili a doslova zmizli. Nestihli sme im ani poriadne poďakovať. Je pravda, že zísť z veže rýchlejšie ako profíci, pán farár nedokáže :-) Dúfame, že sa táto správa dostane cez dispečing k záchrancom strechy nášho kostola.

Chlapi, máte to u nás, vďaka!

DV sdb

P.S.: Je veľkým darom, keď máme pri sebe ľudí, ktorí vedia včas situáciu posúdiť, včas konať, sú ochotní i skromní, napriek svojej kondičke i odbornosti.