NTM – Národný týždeň manželstva

Prečo ho spomíname na našej stránke?

Prvý dôvod je vo vďačnosti ku všetkým rodičom, ktorí kultivovali (a stále rozvíjajú) svoj vzťah, aby ich deti spoznali, čo je to prijímať a dávať lásku, ba ešte viac – čo je milovať nezištne.

Druhý dôvod je, že každý manželský pár potrebuje z času na čas obnoviť svoj vzťah a práve týmto smerom ide výzva aj Národného týždňa manželstva. Viac prezradí stránka, na ktorej sa dajú objaviť rôzne inšpirácie: https://www.ntm.sk/

Existuje aj tretí dôvod. Boh vymyslel manželstvo, ako čítame v knihe Genezis (1,27 …) a Ježiš ho povýšil na sviatosť (Jn 2). Teda milí manželia, máte jedno z najkrajších poslaní na tomto svete, ktorému sa nevyrovná žiadna iná činnosť, práca, sebarealizácia či kariéra, ktorú ponúka tento svet. Máte pozvanie od Boha, ktorý chce hovoriť svetu cez vás, aký je. Máte vo svojom vzťahu lásku Krista k Cirkvi, ktorej vrcholnú kvalitu odskúšala smrť na kríži – bezvýhradná láska až po darovanie celého svojho života. Toto je sviatosť, ktorú ste prijali, keď ste sa stali manželmi. Máte lásku, ktorú nedokáže zničiť ani smrť.

Pekne to napísal Tertulián svojej manželke. Tertulián sa narodil sa v roku 160 v Kartágu – v africkej časti Rímskej ríše.

Máme rovnakú nádej
rovnaký ideál
rovnaký spôsob života,
rovnaký postoj služby.

Obaja sme ako brat-sestra služobníci toho istého Pána,
bez rozdelenia tela alebo ducha,
spoločne sa modlíme,
spoločne pokľakneme
a spoločne sa postíme.

Poučujeme sa navzájom,
napomíname sa navzájom,
podporujeme sa navzájom.

Spoločne stojíme vo svätom zhromaždení,
spolu pri Pánovom stole,
spoločne čelíme ťažkostiam,
v prenasledovaní,

Spoločne zdieľame radosti.
Nič pred sebou navzájom netajíme,
nevyhýbame sa jeden druhému,
nie sme si navzájom na ťarchu.

S radosťou navštevujeme chorých,
radi pomáhame ľuďom v núdzi,
Neodmietame dávať almužnu.

Bez náhlenia sa zúčastňujeme na obete.
Vytrvalo plníme svoje každodenné úlohy.

Nedbáme na skryté znamenia kríža,
ďakujeme bez zdržanlivosti,
žehnáme bez hanby v hlase.

Žalmy a hymny recitujeme
striedavými hlasmi
a spoločne súťažíme
pri speve chvál nášmu Bohu.

Keď to vidí a počuje Kristus, tak sa teší a posiela nám svoj pokoj.
Kde sú nevesta a ženích,
tam je aj Kristus medzi nimi.

A kde je On, tam nie je zlo. 

Milí manželia, všetko najlepšie k vášmu týždňu, teda prajeme, aby ste ho pekne využili a posilnili svoj vzťah: navzájom s Kristom.

Saleziáni

P.S.: A tu je malý darček – knižnica podnetov, podcastov, videí, … (je to zbierka, ktorú tvorili manželia vrámci NTM). Ak by ste mali pripomienky, alebo ďalšie podnety na doplnenie, nech sa páči, ozvite sa nám.