6. veľkonočná nedeľa

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 23.5. Prosebný deň za úrodu
 Utorok 24.5. Panny Márie Pomocnice kresťanovSlávnosť (u saleziánov)
 Streda 25.5. Sv. Bédu ctihodného, kňaza, sv. Magdalény de Pazzi, panny Ľubov. spomienky
 Štvrtok 26.5. Nanebovstúpenie Pána (prikázaný sviatok) Slávnosť
 Piatok 27.5. Sv. Augustína z Canterbury, biskupa Ľubov. spomienka
 Sobota 28.5. — Féria
 Nedeľa 29.5. 7. Veľkonočná nedeľa Slávnosť
 • V dnešnú nedeľu (22.5.)  je duchovná obnova pre farnosť o 14:30. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich a birmovancov. (Začneme v kostole a posledná časť bude v orlovni. Bude mať 3 časti: Predstavenie témy, adorácia, podelenie sa. Predpokladaný záver bude cca o 16:00. Kto by mal záujem o rozhovor s kňazom, alebo sviatosť zmierenia, bude možnosť v závere, alebo v dohodnutom termíne.)
 • Budúci týždeň sú prosebné dni za úrodu. Záväzný je jeden, v našej farnosti ho budeme sláviť v pondelok.
 • V utorok máme Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Srdečne ste pozvaní osláviť tento sviatok spolu s nami saleziánmi na sv. omši o 18:30.
 • Sväté omše na slávnosť Nanebovstúpenia Pána (prikázaný sviatok) sú ráno o 7:00, o 17:00 a o 18:30.
 • Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.
 • Budúcu nedeľu bude slávnosť prvého svätého prijímania počas sv. omše o 11:00. Za prvoprijímajúcich a ich rodiny sa modlime. Tých, čo zvyknú chodievať na sv. omšu o 11:00 prosíme, aby ste nechali priestor kostola pre prvoprijímajúcich a ich najbližších príbuzných.
 • Práce na oprave kostola a Orlovne sa znovu rozbiehajú. Väčšia investícia nás čaká pri výmene strešnej krytiny na Orlovni. Príspevky na opravu môžete dávať do označenej pokladničky pod chórom, alebo cez platobný terminál. Tiež budeme potrebovať pomoc dobrovoľníkov pri jednoduchších prácach. Najbližšie pri natieraní dosiek, ktoré budú použité na rožnú miestnosť v Orlovni (“sypanec”). Dosky sú na fare, štetce a náter máme, potrebujeme iba ochotných ľudí. Kto môže, nech sa prihlási v sakristii kostola alebo na farskom telefónnom čísle 0919 147 900. Max. počet na jednu brigádu sú 4 ľudia najlepšie v poobedných alebo večerných hodinách.
 • Ďakujeme rodine Geľatkovej za milodar na kostol v hodnote 100 eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Ohlášky (1): Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú: Tomáš Zindler bývajúci v Pustějove (ČR) a Zuzana Slotová z Popradu Veľkej. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti

 • Stretnutie Synody o synodalite bude po večernej sv. omši v utorok 31.5. v orlovni.  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate a povzbudzujeme aj tých, čo sa doteraz nezapojili. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Modlime sa a hľadajme. Skúsme dať dokopy odpovede na otázky 6. témy (tu si môžete stiahnuť). Na dvere nám klope 7.-dma téma (tu je).
 • Modlitby otcov. Pozývame otcov na spoločnú modlitbu za svoje rodiny a potrebné úmysly. Stretávame sa v orlovni v utorky po sv. omši. Srdečne ste vítaní. (O čom to je, nájdete  TU)
 • Detská kampaň „Hviezdy do Tmy“ (Nie je iba pre prvoprijímajúcich). Sme povolaní prinášať svetlo tam, kde je tma. Sme povolaní naučiť to seba i deti. Tu sa o nej dozviete viac https://hviezdydotmy.sk
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť TU (Slovenská verzia, text s notami).  Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu
 • Dni Spišského Jeruzalema 27.-29.5. 2022 (TU)
 • Letné tábory a akcie – nájdete na našej stránke v odkaze pod oznamami LETO 2022, postupne budeme na tomto mieste pridávať aj prihlášky na stiahnutie.
 • (Vtip – „čo sa vieme naučiť ľahko?“): V sklade uhlia nahnevaný majster kričí na nového zamestnanca: už tu pracujete mesiac a stále neviete rozoznať uhlie od koksu! Za mesiac ste sa nič nenaučili. – Ale už som sa niečo naučil. Už viem, že tona má 900 kíl.