Púť detí na Mariánskej hore

Dostali sme krásnu pozvánku, na krásne miesto a k tomu ešte aj v krásny deň.

14. mája 2022 (na sviatok sv. Mateja apoštola) sa konala Misijná púť detí na 4 slovenských pútnických miestach na Slovensku. Hlavný organizátor bolo eRko spolu s biskupskými úradmi a seminaristami…

Deti a rodičia spolu s p. farárom Dominikom (bolo nás 54) z farnosti Poprad Veľká si vybrali najbližšie miesto – Levočskú Mariánsku horu. Na autobus sme nasadli ráno (o 7:45) a vystúpili sme pri zimnom štadióne v Levoči, aby sme vystúpili na Horu ako pútnici. O program sa postarali animátori z eRka a potom hore na Hore bohoslovci a kňazi zo Spišskej kapituly. Panna Mária mala na starosti každého z nás, srdečné prijatie a prednášanie úmyslom pútnikov Ježišovi, presne tak, ako to robieva na každej púti. V túto sobotu nám darovala aj krásne počasie a radosť zo spoločenstva, ktoré sme budovali v autobuse, pri výstupe i počas celého programu… Veď je naša nebeská Mama :-)

Ujo Janko Karkoszka nás so svojou spevavou rodinou po rannej modlitbe v autobuse rozospieval, aby sme sa prebrali a potom pekne zapojili aj do svätej omše. Počas súťaží a katechézok na Hore prišiel aj otec biskup Ján Kuboš. Pripomenul nám, že sme vyvolení – pretože Ježiš si nás vybral, tak ako apoštola Mateja – jednak preto, aby sme ho mohli prijať, a potom aj preto, lebo máme aj iným pomôcť spoznať radostnú zvesť o Ňom – čo pre nás urobil. Od Neho pochádza každé dobro a aj pozvánka rozvíjať s Ním Božiu rodinu, ktorú nemôže ohroziť ani smrť.

Na Mariánsku horu sme priniesli obetný dar, aby sme nezabudli na chudobných a aby sme sa podelili s nimi o kúsok dobra. Priniesli sme sme mydlá, zubné pasty a kefky, aby sme ich darovali ako obetný dar tým, ktorí museli utiecť pred vojnou z Ukrajiny, ale aj tým, ktorí sú veľmi chudobní. Pán Ježiš povedal, čo ste urobili jednému z týchto najmenších – mne ste urobili.

Pripomenuli sme si aj o. biskupa Vojtaššáka, ktorý pred 100 rokmi posvätil kostol na Mariánskej hore. Tiež urobil veľa dobra a veľa si vytrpel od tých, ktorí nemali radi Pána Ježiša a Jeho Cirkev. Našťastie všetkým odpustil a dúfame, že z neba nám pomáha naďalej, aby sme tam aj my raz doputovali.

Je super vedieť, že sme Božie deti a teda tvoríme Božiu rodinu. Tiež, že náš Ježiš posilňuje svojim Slovom a sviatosťami a putujeme do Neba – tam, kde sme všetci doma – lebo tam býva Nebeský Otec.

Ak by si chcel niekto pozrieť, ako bolo, tak tu je pár fotiek od ocka Ely, ktorá sa s nami pripravuje na 1. sv. prijímanie (klikni TU) alebo TU – čo sa dostalo do archívu našej stránky

Všetkým, ktorí sa zapojili – tak ako len vedeli, ďakujeme. A dúfame, že sa niečo pekné podarí aj nabudúce.

DVsdb