Letné prázdniny 2022

Ako budú vyzerať tohoročné letné prázdniny? Ak sa bude dať, tak naše popradské stredisko v lete plánuje tieto letné detské a mládežnícke podujatia:

4.-8.7. Chlapčenský pobytový tábor (chlapci 4.-8. roč. ZŠ)

PRIHLÁŠKA – Chlapčenský pobytový tábor 2022 Stiahnuť

4.-8.7. Dievčenský pobytový tábor (dievčatá 4.-8. roč. ZŠ)

PRIHLÁŠKA – Dievčenský pobytový tábor 2022 Stiahnuť

18.-22.7. Prímestský tábor Veľká (chlapci aj dievčatá 3.-8. roč. ZŠ)

18.-22.7. Prímestský tábor Oratko (chlapci aj dievčatá 3.-8. roč. ZŠ)

28.-31.7. Účasť na Národnom stretnutí mládeže v Trenčíne (mladí 16+)

31.8. Bodka za prázdninami (chlapci 10+)

Ďalšie informácie a ďalšie prihlášky zverejníme neskôr.