5.pôstna nedeľa

Liturgický týždeň

Pondelok  27.3. — Féria
 Utorok  28.3.  Féria
 Streda  29.3. — Féria
 Štvrtok  30.3.  Féria
 Piatok  31.3. — Féria
 Sobota  1.4. — Féria
 Nedeľa 2.4. Palmová (Kvetná) nedeľa  Slávnosť

Oznamy:

 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa podieľali na príprave Slávnosti vigílie Zvestovania Pána po liturgickej, logistickej i hmotnej stránke. Osobitne pánovi Bucovi, ktorý nám vyrobil nový Boží hrob, pánovi Švagerkovi, ktorý zabezpečil renováciu oltárnych dosiek, pánovi Volákovi, ktorý zabezpečil osvetlenie a všetkým, ktorí strávili pár pekných hodín pri uvažovaní, tvorbe a zariaďovaní tohto miesta a zabezpečovaní relikvií. Na našej stránke pribudol nový článok, kde si môžete prečítať viac o tomto našom novom Božom hrobe a relikviári.
 • V dnešnú nedeľu 26.3. je Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 • V utorok 28.3. po večernej svätej omši je stretnutie hospodárskej rady.
 • Duchovná obnova farnosti pred Veľkým týždňom bude vo štvrtok 30.3. o 17:30. Srdečne ste pozvaní. (Téma, stíšenie a podelenie je v čase od 17:30 – 18:25, potom je sv. omša a po nej krátka adorácia.)
 • Spovedanie pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti budúcu sobotu 1.4. od 10:00- 11:30. Pokúsme sa dobre pripraviť a využiť tento čas milosti.
 • Krížové cesty. Krížovú cestu v túto nedeľu 26.3. o 14:30 majú mladí, 31.3. o 17:50 vedú birmovankine a v nedeľu 2.4. o 14:30 členovia hospodárskej rady (ak bude priaznivé počasie, budeme ju mať vonku).
 • Info  o púti do Krakowa – Lagiewnikov. Rádio Lumen organizuje opäť po troch rokoch púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali v sakristii. Podrobné informácie (program, cena, odchod i čas návratu) budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ Jána Pavla II. v Poprade bude 3.4. od 9:00-15:00  a 4.4. od 9:00-16:00 a 5.4. od 12:00-17:00.
 • Podnety na pôst (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Výchovná pomoc rodičom – s názvom digitálni rodičia – cez túto stránku sa môžete dostať k podcastom, ktoré sú vtipné i užitočné pre výchovu detí vo svete sietí a internetu.
  • Viac informácii o Zbierke na pomoc pre utečencov nájdete TU
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ). Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete v online brožúrke s názvom Angola.
 • Pozor zmeny púte do Svätej zeme. Z dôvodu zrušenia letu do Tel Avivu podľa pôvodného programu, je potrebné posunúť termín o dva dni, na termín od 31.5. – 7.6.2023. Zmení sa aj letisko na Piešťany. Tu je zmenený program púte.
 • Vtip: Manželská hádka: „Keď som si ťa brala, musela som byť slepá a hluchá!“ – hnevá sa manželka. – Vidíš, miláčik, z akých vážnych chorôb si sa pri  mne vyliečila…
 • Hádanka: Koľko ide husí jedna za druhou? (irt)