Nový Boží hrob, relikviár a relikvie

V piatok 24.3.2023 na vigíliu Zvestovania Pána sme mali v našej farnosti slávnosť aj s požehnaním nového Božieho hrobu-relikviára.

Hrob je prázdny – pripomína smrť a zmŕtvychvstanie Krista. Relikvie svätých zase život s Kristom – tu i vo večnosti. Ježiš prevedie každého verného učeníka cez priepasť smrti do neba. Svätí sú nositeľmi Božej dobroty a lásky pre tých, ktorí o ňu stoja. Úcta k svätým je prejavom úcty k Bohu. Boh nás miluje vždy konkrétnym spôsobom cez konkrétnych ľudí a konkrétne dary. Preto je správne mať v úcte tých, ktorí boli a sú najviac otvorení pre spoločenstvo s Bohom – pre spoluprácu v láske.

Krásnou súčasťou slávnosti bola návšteva o. Petra Majdu rektora seminára s ôsmymi bohoslovcami, ktorí vytvorili s nami spoločenstvo sláviace aj prijatie relikvie blahoslaveného Carla Acutisa, ktorú sme vložili do nového relikviára.

Rodičia detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie pred svätou omšou predniesli zastavenia krížovej cesty s myšlienkami o výchove – ktorá rezonuje s Božou láskou a poslaním rodičov a vychovávateľov – darovanie života v láske až po darovania seba. Málokto tušil, že sa im počas svätej omše prihovorí mama blahoslaveného Carla Acutisa – mama, ktorá získala dar viery vďaka synovi a jeho láske k Eucharistii. Jej slová nás skutočne povzbudili i dojali. Mamy a otcovia, ktorých sa dotkne Božia láska, sa stávajú aj napriek bolestným stratám krásnymi a oslovujúcimi.

Nech táto slávnosť zostane pre nás inšpiráciou do ďalšieho života… na príhovor svätých, ktorých relikvie nám približujú Boží život, pomoc a lásku.

Zo slávnosti požehnania Božieho hrobu a relikviára.

Tu si môžete pozrieť “príbeh” vzniku nového Božieho hrobu a relikviára. Je v ňom aj povzbudenie a pomoc zo života svätých.

Tu odkaz na správu z TKKBS