4. pôstna nedeľa – Nedeľa radosti

Liturgický prehľad

Pondelok  20.3. Sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie Slávnosť
 Utorok  21.3. — Feria
 Streda  22.3. — Feria
 Štvrtok  23.3. — Feria
 Piatok  24.3. — Feria
 Sobota  25.3. Zvestovanie Pána Slávnosť
 Nedeľa 26.3. 5. pôstna nedeľa Slávnosť

Oznamy

 • Krížové cesty. Krížovú cestu v túto nedeľu 19.3. vedú rodičia birmovancov. V prípade priaznivého počasia bude vonku. Stretneme sa pred kostolom, začiatok je o 14:30. V piatok 24.3. o 17:50 – v kostole, majú krížovú cestu na starosti rodičia prvoprijímajúcich. V nedeľu 27.3. o 14:30 vedú krížovú cestu mládežníci.
 • Stretnutie birmovancov bude v túto (dnešnú) nedeľu 19.3. o 16:00.
 • V stredu 22.3. po večernej svätej omši je stretnutie pastoračnej rady.
 • Nový Boží hrob – relikviár. V piatok 24.3. 2023 na vigíliu Zvestovania Pána budú s nami sláviť večernú sv. omšu o. rektor a niekoľkí bohoslovci zo Spišského seminára. Prinesú nám relikviu Carla Acutisa a povedia niečo o tomto novom patrónovi mladých. Po večernej sv. omši požehnáme nový relikviár a Boží hrob.
 • Chvály. Po piatkovej svätej omši 24.3. približne o 19:30 budú viesť naši mladí v kostole pôstne chvály.
 • Sv. omša zo Slávnosti Zvestovania Pána bude v piatok (24.3.) večer a v sobotu  (25.3.) o 7:30. Ranná sv. omša v sobotu bude obetovaná na úmysel za uzdravenie rodín a dar prijatia všetkých detí – narodených i nenarodených.
 • Info  o púti do Krakowa – Lagiewnikov. Rádio Lumen organizuje opäť po troch rokoch púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali v sakristii. Podrobné informácie (program, cena, odchod i čas návratu) budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete v online brožúrke s názvom Angola.
 • Zmena času. O týždeň sa mení čas v noci z 25.-26.marca. O 2:00 sa posúvajú hodiny na 3:00. (vstávame o hodinu skôr).

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Zahalené kríže. Od 5. pôstnej nedele (26.3.) do Veľkého Piatku (Piatok utrpenia Pána) sú kríže zahalené.
 • Stretnutie hospodárskej rady bude v utorok 28.3. po večernej sv. omši.
 • Duchovná obnova farnosti pred Veľkým týždňom bude vo štvrtok 30.3. o 17:30. Srdečne ste pozvaní. (téma, stíšenie a podelenie je čase od 17:30 – 18:25, potom je sv. omša a po nej krátka adorácia.)
 • Iné pozvánky na púte. Pre tých, ktorí majú záujem ísť na nejakú púť ale nemôžu ísť s nami, ponuky na púte nájdete aj na adrese pute.sk alebo vo výveske pred kostolom.
 • Podnety na pôst (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Viac informácii o Zbierke na pomoc pre utečencov nájdete TU
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.

Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.

 • Vtip: Ide dedko k doktorovi a ten sa ho pýta: „Robievate nejaký nebezpečný šport?“ A dedko odpovedá: „Občas nesúhlasím s manželkou.“
 • Hádanka: Ak ho nakŕmiš, tak ožije, ak ho napojíš, tak zomrie. Čo je to? (ňeho)