Od 17.3.2023

  • Teraz z piatka na sobotu je v oratku ďalšie stretnutie animátorskej prípravky.
  • V sobotu 18.3. pôjdu naši chlapci do Košíc na Florbalový turnaj, ktorý organizujú tamojší saleziáni.
  • V piatok 24.3. pôjdeme na sv. omšu o 18:30 do farského kostola CaM. V oratku sv. omša nebude.
  • Kto by mal záujem, vo Veľkej bude o 17:50 krížová cesta rodičov prvoprijímajúcich a po nej na sv. omšu o 18:30 prídu bohoslovci a rektor seminára aj s relikviou sv. Carla Acutisa. Po sv. omši povedia pár slov o Carlovi Acutisovi a bude požehnanie relikviára. Potom budú chvály (s adoráciou).
  • Na budúcu nedeľu 26.3. bude v oratku ďalšia DO pre rodičov. Začne ako zvyčajne o 9:00, potom bude priestor pre tichú adoráciu, spovede a o 11:00 bude spoločná sv. omša pre všetkých.
  • Cez pôstne nedele chodíme na krížové cesty na Kvetnicu. Začíname o 15:00 pri kostole sv. Heleny, modlíme sa cestou ku kaplnke na Krížovej. Pozvaní sú všetci, mládežníci, deti aj rodičia.
  • Na stolíku pri dverách je najnovšie číslo časopisu dB dnes. Je v ňom aj článok o našom stredisku. Nech sa páči.
  • Kto by chcel podporiť našu činnosť 2% z dane, potrebné info sú na našom webe salezianipoprad.sk. Tlačivá sú tiež na stolíku pri dverách.
  • Ďakujeme za všetky prejavy vašej podpory a priazne. Aj naďalej celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb.
  • Vďační saleziáni a animátori. :)