Duchovné cvičenia animátorov z oratka

V dňoch 5.-8.3.2023 sa uskutočnili duchovné cvičenia pre animátorov z popradského oratka na saleziánskej chate v Slávnickom Podhorí neďaleko Ilavy. Prednášky viedol don Pavol Piatrov SDB – vedúci oratka v Poprade, spolu so sestrou Aďou Badíkovou FMA, pôsobiacou v Michalovciach.

Celé duchovné cvičenia sa niesli v téme “Viera”. Neodmysliteľnou súčasťou cvík bol tiež Lukáš “Bobor” Závodník SDB, ktorý sa spolu so sestrou Aďou staral o to, aby nikto netrpel hladom. Po podnetných prednáškach nasledovalo Silencium, počas ktorého mohol každý animátor stráviť čas v tichosti a samote s Pánom. Účastnici mali tiež možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo prísť na rozhovor.

K duchovným cvičeniam patrí tiež rekreácia, ktorú animátori využili na prechádzky s ružencom a poobedňajší “šlofík”. Počas pondelkovej rekreácie si animátori urobili malý výlet na neďalekú zrúcaninu hradu Vršatec, ktorý tiež spojili s modlitbou ruženca. Večery boli spojené s pozeraním niektorých častí seriálu Chosen a následnou diskusiou o nich a aj osobným zdieľaním. Po týchto diskusiách nasledovalo opätovné stíšenie počas adorácií, ktoré boli sprevádzané spevom mládežníckych piesní. V poslednú noc mal každý účastník možnosť sa zapísať na určitú hodinu na osobnú adoráciu.

Fotky nájdete TU alebo aj TU.