3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Streda21.4.Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa CirkviĽub. spomienka
Piatok23.4.Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníkaSpomienka
Sobota24.4.Sv. Juraja, mučeníka alebo sv. Fidela, kňaza a mučeníkaĽub. spomienka
Nedeľa25.4.4. Veľkonočná nedeľa – Dobrého pastieraSlávnosť
 • Úmysly na sv. omše na jún už zapisujeme. Najlepšie je ozvať sa telefonicky v utorok medzi 15:00 -17:00.
 • Budúci týždeň 25.4. je nedeľa Dobrého Pastiera. Od pondelka 19.4. do nedele 25.4. máme týždeň modlitieb za duchovné povolania. Budúcu nedeľu bude aj zbierka na seminár.
 • Zbierka pre Svätú zem tzv. zbierka na “Boží hrob”, začala na Veľký Piatok.. Počas Veľkonočného obdobia je vyhradená je pre ňu pokladnička s označením Zbierka na „Boží hrob.“ Dá sa prispieť aj účet SK52 0900 0000 0001 0138 0460, nezabudnite na variabilný symbol (VS): 412010910
 • Ohlášky(2): Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Barbuš pochádzajúci z Popradu a Martina Bačkovská pochádzajúca z farnosti Stropkov momentálne bývajúci vo farnosti Poprad Veľká;
  •  Jakub Podhorný narodený vo Zvolene a Anna Janošková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja bývajúci vo farnosti Poprad Veľká. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.
 • Sväté omše vo farskom kostole v Poprade Veľkej budú od pondelka (19.4.) – do soboty o 18:30 – s možnosťou prihlásenia sa cez náš web (1 miesto na 15 m2). Pre tých, čo majú nahlásený úmysel na sv. omšu sú rezervované dve miesta (na tie sa netreba prihlasovať).
 • od utorka do soboty o 12:00 a v nedeľu o 8:00 je vstup na lístky (17 miest)
 • Podmienkou je mať riadne nasadený respirátor, dezinfekcia rúk a dodržiavanie hygienických predpisov. Nie je potrebný negatívny test. Do počtu sa nepočítajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
 • V nedeľu budú sv. omše o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30.
 • Ochotných veriacich prosíme o zabezpečenia upratovania – dezinfikovanie lavíc po svätých omšiach. Tiež obnovujeme upratovanie kostola ako bývalo v soboty – podľa rozpisu, ktorý je zverejnený na nástenke.
 • Online vysielanie svätých omší bude zabezpečené v piatok o 18:30 a v nedeľu o 9:30.
 • Sv. omše v oratóriu Poprad – Juh budú od utorka 20.4. do piatku o 17:30 (v pôvodnom čase) a v nedeľu o 9:30 a 11:00.
 • Rešpektujme hygienické opatrenia a zákaz zhromažďovania, v rámci aktualizácie opatrení. Prihlasovanie na sv. omše je zverejnené na našej stránke pod tabuľkou sv. omší. (na tejto adrese)