28. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 10.10. — Féria
 Utorok 11.10. Sv. Jána XXIII., pápeža Ľubovoľ. spomienka
 Streda 12.10. — Féria
 Štvrtok 13.10. — Féria
 Piatok 14.10. Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka Ľubovoľ. spomienka
 Sobota 15.10. Sv. Terézie od Ježiša (z Avily) Spomienka
 Nedeľa16.10.  29. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • V dnešnú nedeľu (9.10.) je svätorečený Artemide Zatti, salezián, koadjútor, vychovávateľ, lekárnik, – brat, ktorý bol hrdinský v starostlivosti o chudobných a chorých. Priamy prenos z Ríma o 10:15 prenáša TV-Lux.
 • V októbri sa v kostole modlievame ruženec každý deň o 18:00 na úmysly našej farnosti i vaše osobné úmysly. Vo vchode do kostola je zoznam, kde sa môžete zapísať ako manželia, rodina či spoločenstvo. Srdečne vás pozývame zapojiť sa.
 •  Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu budú v exercičnom dome v Prešove 13.-16.10.2022. Prosíme o modlitbu, aby tento čas strávený s Pánom priniesol dobré ovocie. (Info u p. Márii Bolisegovej 0948 003 647).
 • V sobotu 22.10. bude sprevádzať večernú sv. omšu spevokol Con moto Slovakia. Po svätej omši bude krátky koncert. Program si môžete pozrieť vo výveske kostola (alebo na stránke TU).
 • Ďakujeme Bohu-známym dobrodincom na podporu opráv kostola a Orlovne v hodnote 250 eur. 
 • Pozvánka na kávu. V nedele po sv. omši o 7:00 a 9:30 vás srdečne pozývame na kávu a malú chvíľku budovania farského spoločenstva.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 • Nedeľa 23.10. je  misijnou nedeľou. Tento rok bude zbierka po svätých omšiach (23.10.) venovaná na misie farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Srdečne Vám Pán Boh odmeň za zmierňovanie ľudského utrpenia.
 • Fotografie kostola. Pri realizácii monografie nášho kostola, by sme chceli poprosiť veriacich z Veľkej, ktorí disponujú fotografiami nášho kostola z 20. storočia. Radi by sme si ich zapožičali a následne vrátili. Fotografie by mohli byť hlavne zo slávení sviatosti a stretnutí veriacich /výlety, spevokol, brigády, fara, záhrada, kostol/, z ktorých by sme vedeli odprezentovať našu činnosť a ako vyzeral kostol niekedy.
 • Púť do Svätej Zeme. Po komunikácii s cestovnou kanceláriou sme termín púte potvrdili na 29.5. – 5.6.2023.
 • Prihlasovania a prípravy na prijatie sviatostí + niečo z kalendára farnosti. V septembri sa otvárajú kurzy príprav na tieto sviatosti:
  • Príprava dospelých na krst a iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, plná účasť na svätej omši) – prihlasovanie je v septembri na farskom úrade.
  • Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 1. stretnutie bolo v nedeľu 11.9. o 16:00 – začiatok v kostole. (prihlasovanie: vyplniť formulár cez stránku TU + treba prísť na farský úrad) (termíny stretnutí o 16:00: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., Nácvik a príprava 19.5., 20.5; Slávnosť 21.5., Mystagógia: 22.5.-28.5., Slávnosť Božieho Tela a Krvi 8.6.)
  • Príprava birmovancov (termíny): V 1. polroku mesačné stretnutia: 9.9., 7.10., 4.11., 9.12., + po každom stretku si do 2 týždňov dohodne skupinka na fare konzultáciu.                 V 2. polroku začína kurz „Vyvolený“: Bude spravidla každú druhú nedeľu: 15.1., 29.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4. (Palmová nedeľa), 22.4. – sobota – výlet birmovanci, 7.5.,  4.6., 18.6., Teen-tábor (birmovanecký) tábor: 21.-25.8.2023
  • Príprava na manželstvo – prihlasovanie je v septembri na fare – spôsob dohodneme.
 • Duchovné obnovy pre rodiny a farníkov budú bývať spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom. Začiatok o 17:30 v kostole – prednáška s možnosťou podelenia sa v orlovni, krátka svätá omša a adorácia po nej s možnosťou sviatosti zmierenia. (Termíny: 29.9.2022, 3.11., 1.12., 2.2.2023,  2.3., 30.3., 4.5., 1.6.)
 • Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu 13.-16.10. – exercičný dom v Prešove.
 • Tábory, púte a pobyty pre deti a mladých:
  • Púť do Svätej zeme (29.5. – 5.6.2023)
  • Púť (do Levoče 1.-2.7.)
  • Pobytové tábory 3-7.7. (chlapčenský a dievčenský)
  • Prímestský tábor 17.-21.7.
  • Lisabon (Svetové stretnutie mládeže 31.7.- 6.8.)
  • Teen- tábor + birmovanci (21.8.-25.8.2023)
  • Bodka za prázdninami v Levoči (pre chlapcov 31.8.)
  •  Púť do Medžugorie (september 2023???)
  • Príprava pastoračného roka (záver augusta)  
  • Deň farnosti 3.9.2023
 • Vtip: Kontrola technického stavu bicykla: – V zadnom kolese nemáte vzduch! – Viem, ale chýba mi iba trochu, na spodku