24. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok12.9. Najsv. mena Mária  Ľubovoľ. spomienka
 Utorok13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi  Spomienka
 Streda14.9. Povýšenie svätého Kríža  Sviatok
 Štvrtok 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska  Slávnosť
 Piatok 16.9. Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov  Spomienka
 Sobota 17.9. Sv. Róberta Bellarmína, bisk. a uč. Cirkvi,                             Sv. Hildegardy z Bingenu, panny a učiteľky Cirkvi,                     Prebl. Panny Márie  Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa 18.9.  25. nedeľa v cezročnom období  Slávnosť
 • Ďakujeme novomanželom Ihnačákovcom a Bohu známym darcom za 150 eur na kostol a novú strechu na orlovni, podobne ružencovému spoločenstvu, ktoré darovalo 483 eur na potreby farnosti. Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na príprave i na spoločenstve počas dňa farnosti i pri rôznych prácach okolo kostola a fary.
 • Príprava prvoprijímajúcich a rodičov začína dnes v nedeľu (11.9.) o 16:00 – v kostole a potom v orlovni. Prehľad príprav na ďalšie sviatosti nájdete v druhej časti oznamov.
 • Voľby do pastoračnej a hospodárskej rady. V dnešnú nedeľu (11.9.) sú k dispozícii volebné lístky, ktoré si môžete zobrať domov a označiť na nich po 3 mená zvlášť do pastoračnej rady a zvlášť do ekonomickej rady. Na ďalšiu nedeľu (18.9.) ich budete môcť vhodiť v kostole do pripravenej schránky pod chórom. (Tu si môžete preštudovať stanovy hospodárskej radytu pastoračnej rady).
 • Stretnutie pri kríži. V stredu 14.9. na sviatok Povýšenia svätého Kríža bude pobožnosť pri kríži na dlhej ceste o 17,00 hod. O 16,10 môžeme ísť od kostola alebo o 16,55 hod. sa stretneme priamo pri kríži, ktorý sa nachádza ako bola červená „vachtáreň“. Bližšie informáciu u don Štefana.
 • Sv. omše na Slávnosť Sedembolestnej budú ráno o 7:00 a večer o 18:30.
 • Púte. Začíname zisťovať záujem o púť do Svätej zemi, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiaci apríl alebo máj 2023.  Záujemci nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii. Tiež by sme radi pripravili púť do Medžugoria  – v septembri.
 • Pozvánka na kávu. V nedele po sv. omši o 7:00 a 9:30 vás srdečne pozývame na kávu a malú chvíľku budovania farského spoločenstva.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 • Prihlasovania a prípravy na prijatie sviatostí. V septembri sa otvárajú kurzy príprav na tieto sviatosti:
  • Príprava dospelých na krst a iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, plná účasť na svätej omši) – prihlasovanie je v septembri na farskom úrade.
  • Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 1. stretnutie je v nedeľu 11.9. o 16:00 – začneme v kostole. (prihlasovanie: vyplniť formulár cez stránku TU + treba prísť na farský úrad) Termíny stretnutí o 16:00: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., Nácvik a príprava 19.5., 20.5; Slávnosť 1.sv. prijímania 21.5., Mystagógia: 22.5.-28.5., Slávnosť Božieho Tela a Krvi 8.6.)
  • Príprava birmovancov (termíny): V 1. polroku mesačné stretnutia: 9.9., 7.10., 4.11., 9.12., + po každom stretku si do 2 týždňov dohodne skupinka na fare konzultáciu. V 2. polroku začína kurz „Vyvolení“: Bude spravidla každú druhú nedeľu: 15.1., 29.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4. (Palmová nedeľa), 22.4. – sobota – výlet birmovanci, 7.5.,  4.6., 18.6., Teen-tábor (birmovanecký) tábor: 21.-25.8.2023
  • Príprava na manželstvo – prihlasovanie je v septembri na fare – spôsob dohodneme.
 • Tábory, púte a pobyty pre deti a mladých:
  • Púť (do Levoče 1.-2.7.)
  • Pobytové tábory 3-7.7. (chlapčenský a dievčenský)
  • Prímestský tábor 17.-21.7.
  • Lisabon (Svetové stretnutie mládeže 31.7.- 6.8.)
  • Teen- tábor + birmovanci (21.8.-25.8.2023)
  • Bodka za prázdninami v Levoči (pre chlapcov 31.8.)
 • Nielen pre mladých :-)
  • Púte. V súčasnosti (september-október) robíme prieskum záujmu (v sakristii kostola) o púť do Svätej Zeme (apríl alebo máj) a na september 2023 púť do Medžugoria.
  • Výlety do okolia – na našej stránke budú výletné dni označené v kalendári. Stačí sa ozvať a podľa počasia a síl dohodneme miesto, kam sa pôjde.
 • Stretká v tomto školskom roku:
  • Detské stretko 1. stupeň ZŠ pre deti, kedy: nedeľa 14:30
  • Stretko 5.-8.ročník pre dievčatá, kedy: nedeľa 14:30
  • Stretko 5.-8.ročník pre chlapcov, kedy: nedeľa 14:30
  • Stretko stredoškoláci animátori: kedy: streda(alebo štvrtok) 19:30
  • Stretko vysokoškoláci a pracujúci, kedy: sobota 19:30(každé dva týždne)
  • Krúžky:
   • Hokejbalový športový krúžok pre chlapcov 2.stupeň ZŠ, kedy: nedeľa 15:30
   • Zbory:
    • Detský zbor pri nedeľnej detskej omši, kedy: nedeľa 10:15 nácvik, animácia pri omši
    • Mládežnícky zbor, kedy: piatok 17:15 nácvik, 18:30 mládežka v kostole
 • Iné pravidelné aktivity:
  • Nedeľná káva po sv. omši 9:30 (aj po 7:00), ponuka pre veriacich pre budovanie spoločenstva
  • Ruženec pre mladých na cintoríne: každú nedeľu o 17:30 hod.
  • Mládežnícka adorácia v kostole, kedy: štvrtok raz do mesiaca – podľa kalendára
  • Upratovanie orlovne a kostola raz do týždňa podľa rozpisu
  • Zapojenie animátorov do školy pre animátorov
  • Angažovanosť v Domke (podujatia, členská základňa, kolektívy)
 • Ďalšie pravidelné možnosti na zapojenie pre celú farnosť:
  • Modlitby otcov v utorok po večernej sv. omši (v orlovni)
  • Pobožnosť prvých piatkov (sviatosť zmierenia a po večernej sv. omši adorácia),
  • Adorácie vo štvrtky po svätých omšiach
  • Pobožnosť prvých sobôt (sv. omša o 7:30 a fatimská pobožnosť: modlitba sv. ruženca s rozjímaním)
  • Pobožnosť prvých nedieľ o 14:00 (odprosenie za hriechy a nedbalosti kresťanov a vyprosovanie potrebných milostí do ďalšieho mesiaca)
  • Duchovné obnovy pre rodiny a farníkov budú bývať spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom. Začiatok o 17:30 v kostole – prednáška s možnosťou podelenia sa v orlovni, krátka svätá omša a adorácia po nej s možnosťou sviatosti zmierenia. (Termíny: 29.9.2022, 3.11., 1.12., 2.2.2023,  2.3., 30.3., 4.5., 1.6.)
  • Spoločenstvá rodín (manželov, rodičov, samostatne žijúcich dospelých) – toto je sen každej farnosti – pretože farnosť je rodinou rodín a spoločenstvom spoločenstiev. Tí, ktorí majú záujme o spoločenstvo, prosím ohláste sa p. farárovi, aby sme postupne mohli rozvíjať ďalšie. (V súčasnosti existujú 2).
 • Duchovné cvičenia pre manželov i dospelých farníkov sú 13.-16.10. (Exercičný dom Prešov)
 • Príprava pastoračného roka (záver augusta) a Dňa farnosti 3.9.2023

 • Katechézy Dobrého pastiera.  Zúčastňovať sa ich môžu deti už od 3 rokov a deti v školskom veku. Katechézy prebiehajú raz týždenne popoludní v priestoroch pastoračného centra v Poprade na Nábreží Jána Pavla II.15. Prihlasovanie a viac informácii získate mailom na katechezydp.poprad@gmail.com alebo na čísle 0908 645 417.
 • Príbeh o Dobrom pastierovi, ktorý budeš počuť aj v túto nedeľu. Ako to je teda s neposlušnou ovečkou a prečo je ten Pastier dobrý? Pozri si krátke video TU
 • Vtip: Jožko, čo to tam gumuješ? – Prosím, pani učiteľka, veď ste mi povedali, aby som si tú 5-ťku opravil…