Oleh Kobilinets zložil prvé rehoľné sľuby

Začiatok školského roku je obdobím zásadných zmien. Jedna kapitola sa uzatvára, aby mohla byť napísaná ďalšia. 

Do ďalšej životnej etapy vstúpil aj náš dnes už bývalý novic Oleh Kobilinets, ktorý vo štvrtok zložil svoje prvé rehoľné sľuby.

Na slávnosť tohto druhu sme už v našom stredisku dobre zvyknutí. Oproti predošlým rokom bolo však nezvyčajným miesto konania. Na svätej liturgii sme sa zišli v Gréckokatolíckom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade. Slávnosti predsedal don Peter Ondrej SDB zo Žiliny, medzi početným zástupom hostí nechýbal ani hlavný predstavený saleziánov ukrajinskej provincie, do ktorej Oleh patrí. Vo svojom príhovore okrem iného vyzdvihol, že sa Oleh v rámci provincie stal prvým saleziánom koadjútorom, teda rehoľným bratom bez kňazského svätenia. Po slávnosti sme sa spoločne presunuli do priestorov oratka, kde okrem miestnych čakali aj mladí zo stredísk, v ktorých Oleh v minulosi pôsobil: Michalovce a Košice. Spoločne sme mu popriali plnosť Božích milostí a veľa síl v ďalšom štúdiu, v ktorom bude od polovice septembra pokračovať v Taliansku.