2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

 Pondelok  17.4. — Féria
 Utorok  18.4. — Féria
 Streda  19.4. — Féria
 Štvrtok  20.4. — Féria
 Piatok  21.4. Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľubov. spomienka
 Sobota  22.4. — Féria
 Nedeľa  23.4. 3. Veľkonočná nedeľa  Slávnosť
 • Ďakujeme darcom – ktorí prispeli do zbierky Tehlička pre misie – vo Veľkej sa vyzbieralo 502€ a v oratóriu na Juhu 282€; v zbierke na Boží hrob a podporu miest vo Svätej Zemi – sa vyzbieralo 1180,13€; v Ofere na saleziánske dielo v Poprade 695€. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Adorácia v dnešnú Nedeľu Božieho milosrdenstva (16.4.) bude o 15:00 – v hodine Božieho milosrdenstva. Účasťou na nej za zvyčajných podmienok je možné získať úplné odpustky.
 • Stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude v dnešnú nedeľu 16.4. o 16:00.
 • Stretnutie birmovancov bude na budúcu nedeľu 23.4. o 14:30.
 • Cesta svetla pre deti. Pri východe z kostola si môžete zobrať brožúrku, v ktorej nájdete námet ako prežívať s deťmi Veľkonočnú radosť zo Vzkriesenia počas Veľkonočného obdobia. 14 zastavení nám pripomína udalosti od prázdneho hrobu až po Zoslanie Ducha Svätého.
 • Od budúcej nedele si po svätých omšiach môžete zakúpiť ďalší diel Viery do vrecka – s názvom v Harmónii povolaní (2,50€). Dozviete sa v ňom znovu niečo o donovi Boscovi ale aj o hodnote jednotlivých povolaní v Cirkvi.
 • Púť do Krakowa – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Príspevok na autobus a poistenie je 16 eur. Odchod autobusu je od fary o 4:00 (ráno) a odchod z Lagiewnikov o 16:00 (cesta trvá približne 3 hodiny). Tých, čo sa už prihlásili, prosíme aby si v sakristii zapísali aj svoje rodné číslo, aby sme mohli vybaviť poistenie účastníkom.  Tiež pripomíname, že je ešte pár miest do autobusu voľných.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov

 • Stretnutie miništrantov malých i veľkých bude v nedeľu 30.4. o 14:30. Čaká nás pekná súťaž so super programom 😊.
 • Púť detí – nielen pre prvoprijímajúcich. Púť detí na Levočskú horu bude v sobotu 13.5.2023. Z našej farnosti idú rodiny s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, no môžu sa pridať aj ďalší. Kto by mal záujem sa pridať, nech sa zapíše v sakristii kostola. Odchod autobusu od fary je o 7:30.Viac informácii nájdete na https://erko.sk/putdeti/ Príspevok na osobu 3 eurá.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianipoprad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.
 • Pútnické Taliansko. Pozvánka na púť od otca Ľuboslava Hromjáka. Kto by mal záujem od 8.6.-15.6. o púť po Talianskych pútnických miestach. Nech sa páči. Program nájdete TU v odkaze.
 • Modlitbový úmysel na apríl
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti.
 • Pietna spomienka pri pamätníku obetiam komunizmu v Poprade – Veľkej. O tom, ako prebiehala a o čom to bolo nájdete TU.
 • Vtip: „Dedko, máš ešte zuby?“ – „Nie, prečo vnúčik?“ – „Môžeš mi postrážiť orechy?“