17. nedeľa v cezročnom období (C)

 Pondelok25.7. Sv. Jakuba, apoštola  Sviatok
 Utorok26.7. Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie  Spomienka
 Streda27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov  Spomienka
 Štvrtok 28.7. —  Féria
 Piatok29.7. Sv. Marty, Márie a Lazára  Spomienka
 Sobota30.7. Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa; Cirkvi, Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice alebo Preblahosl. P. Márie  Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa31.7. 18. nedeľa v cezročnom období  Slávnosť
  • V dnešnú nedeľu (24.7.) je „Svetový deň starých rodičov“. Ak len trochu môžeme, nezabudnime navštíviť v ten deň starých rodičov, či opustených starkých v našom okolí. Pri vstupe do kostola (alebo tu) je aj modlitba, ktorú môžete podarovať starkým.

V tento deň je  možné na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie získať úplné odpustky. Ako sa uvádza v dekréte, tieto odpustky možno tiež venovať dušiam v očistci.

Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď, eucharistický prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca.

+ konkrétny skutok:

– starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 … zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa;

– veriaci, ktorí “osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier…”

– “chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu …. ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu…”

O ďalších možnostiach ako sláviť tento deň sa môžete dozvedieť natomto odkaze.

  • Výlet – „iba tak do prírody“. Na výlet (prechádzku) pozývame deti, mladých i rodiny. V sobotu 30.7. o 10:00 sa stretáme na parkovisku pri jazierku (pri bývalom Ústave respiračných chorôb). Cieľ našej prechádzky: Kaplnka vzkriesenia.
  • Stretnutie miništrantov bude v nedeľu 31.7. o 15:00 v orlovni. Pozývame aj budúcoročných 4-tákov a 5-takov.
  • Ďakujeme za sprevádzanie letných akcií vašimi modlitbami i konkrétnou pomocou. Ako prebiehal  prímestský tábor vo Veľkej si môžete pozrieť na našej stránke (TU cez náš web)

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

  • Celodiecézna púť do Zákamenného. Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Dňa 6.augusta 2022 sa v Zákamennom uskutoční Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. 9.30 hod. začne vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie Fatimská pobožnosť, ktorú bude viesť miestny farár vdp. Cyril Hamrák. O 10.30 hod. bude nasledovať slávnostná ďakovná svätá omša, ktorej bude predsedať Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy. Homíliou sa prihovorí vsdp. Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Celú slávnosť bude v priamom prenose prenášať RÁDIO LUMEN.
  • Záverečná syntéza z diecéznej fázy Synody o synodalite v Spišskej diecéze postupuje na spracovanie na národnej úrovni. V našej farnosti sme sa zapojili a pokúsili o uvedomenie si, že Cirkev má rozmer spoločenstva, ktoré kráča spolu. Nech sa páči, uvažujeme aj o tejto záverečnej správe a hľadajme, ako kráčať spolu ďalej a zapájať aj tých, čo stoja… (tu je link na záverečnú správu, nezabudnime na modlitbu a Božie Slovo, Ducha, ktorý oživuje.)
  • Dobré podnety na počúvanie či čítanie na prázdniny môžete nájsť aj na našej stránke TU. Ak nás náhodou chytá nuda, alebo padáme do zlozvykov, či závislostí (s birmovancami sme už o tom rozprávali – TU – v 2. časti), vhodný čas je ísť na svätú spoveď, urobiť si poriadok a posnažiť sa vykoreniť zlozvyky aj s príležitosťami. Ako? Určite potrebujeme chcieť my sami a pomoc Nebeského Otca i tých, ktorí nás majú radi. Ak sa opakovane nedarí, tak potrebujeme odbornú pomoc.
  • Vtip (…medzigeneračný): „Ferko, prečo si babke daroval k narodeninám loptu?“ –„… a prečo mi babka dala na narodeniny knihu?“