Grilovačka a pozvánka

V nedeľu 17.7.2022 si našlo pár rodín čas, aby využili voľný termín na saleziánskej chate na Kvetnici.

Ako bolo, o tom svedčia tieto fotky (Klikni TU)

V Poprade (aj vo Veľkej :-) ) už zopár rokov (asi 10) existujú manželské stretká, ktoré inšpiráciu stretávať sa čerpali zo svojej mládežníckej skúsenosti alebo z jednoduchej túžby po spoločenstve.

Počas existencie spoločenstva rodín – (“stretka”) prešlo už mnoho rodín. Aktuálne funguje pôvodné stretko (Justhovci, Kažovci, Bednarčíkovci, Fričovci, Karkoszkovci a  Vilhanovci). Koncom školského roka manželia Karkoszkovci rozbehli nové stretko (Karkoszkovci, Petrenčíkovci a  Gejdošovci). Zatiaľ sa dohodli na intervale stretávania sa 1x mesačne na 2 hodinky po rodinách. Náplňou stretnutia je modlitba, téma z duchovnej, rodičovskej alebo manželskej oblasti, rozhovor o téme a voľné zdieľanie.

Tradíciou je, že v lete sa rodiny zvyknú stretnúť na grilovačke a počas roka aj na spoločnom výlete.

Základom je veľmi pekná skutočnosť, že manželia ako takí majú spoločné povolanie a úlohu a je vhodné, aby vo svojom povolaní rástli a objavovali krásu svojho poslania.

Pre každého farára (to je ten, čo spravuje farnosť :-)) je veľkou hodnotou, že manželia vnímajú manželstvo ako povolanie, v ktorom treba rásť. Nie je to teda povolanie, ktoré sa dá žiť iba doma za zatvorenými dverami, alebo iba vtedy, ak náhodou kňaz niekoho potrebuje v špeciálnej úlohe. Ide o všetkých manželov – bez výnimky. Je to povolanie, ktoré patrí do spolupráce na budovaní Božej rodiny – ktorej najmenšou časťou – celkom v Cirkvi je práve farnosť (pričom rodina je bunkou).

Veľkým nedostatkom z minulosti je predstava, že farnosť je iba záležitosťou farára a jeho kaplánov. Žiaľ dôsledky sa dnes ukazujú na živote farnosti a schopnosti odovzdávať vieru mladším generáciám. Farár nemôže vstúpiť do každej rodiny aj keď má na starosti celú farnosť. Okrem sviatosti kňazstva, Ježiš daroval ľuďom – manželom sviatosť, ktorá je spoluúčastná na pastierskej starostlivosti a to aj pre ich vlastnú rodinu aj o ostatných vo farnosti v spolupráci s ostatnými. ( O tomto hovoria dosť jasne niektoré dokumenty Cirkvi už od 2. Vatikánskeho koncilu až po Amoris Laetitia… ).

V našej blízkej budúcnosti potrebujeme poopraviť predstavu o manželoch ako tých, ktorí sa berú pre svoje záujmy, alebo sú pomocou pri poslaní kňaza, aby mohol čo najlepšie zvládať svoju úlohu… Je pekné zorganizovať brigádu vo farnosti, navariť obed pre deti na tábore, mať dobrý spevácky zbor… Pre život farnosti nestačí zopár aktivistov a aktivít. Ježiš ustanovil sviatosť manželstva, v ktorej pôsobí (chce pôsobiť) 24 denne a 7 dní v týždni. Práve je výzvou odhaliť. Neznalosť tejto sviatosti robí z rodín vyhasnutou lampou či ohniskom, ktoré nedáva svetlo a teplo ani svojim blízkym a ani svojmu okoliu.

Rok rodiny priniesol veľkú výzvu, aby každé manželstvo a rodina spoznala, že má svoje miesto – úlohu v budovaní – v rozvíjaní Božej rodiny. Čo k tomu treba?

  1. Správcu farnosti, ktorý má úlohu spoznávať, v čom je jeho zodpovednosť v starostlivosti o farnosti (v pastorácii). Jednou tradične zanedbávanou, alebo nepochopenou časťou je starostlivosť o formáciu manželov a rodín a tiež spolupráca s nimi pri budovaní farského spoločenstva – Božej rodiny bratov a sestier.
  2. Manželia (alebo aj celé rodiny), ktoré objavujú, aká je ich úloha. Táto úloha vyplýva z toho, že manželia sú sviatosťou (nielen že ju majú). Ich hlavnou úlohou je spoznať, ako sa táto sviatosť žije, a ako sa žije spolupráca manželov so sviatosťou kňazstva – teda ako spolupracovať s kňazom, ktorý zodpovedá za pastoračnú činnosť vo farnosti a oni spolu s ním.

Na záver roku rodiny nám zostáva pozvanie pouvažovať o našich aktivitách vo farnosti s pozvánkou pre manželov, ktorí by mali záujem objavovať a rozvíjať svoje povolanie.

Nejde o nič nové – nie je to výmysel nespokojného laika, kňaza, či manželov. Nejde o sociálny experiment. Všetko vychádza z Božieho slova a toho, čo Cirkev vo svojom učení už pomenovala a opakovane pripomína a vzhľadom na kultúrne situácie pripomína… Už svätý Pavol píše o pozvánke vstúpiť do “veľkého tajomstva” Ženícha Krista a Nevesty Cirkvi, na ktorom majú účasť práve manželia cez sviatosť manželstva(Ef 5).

Milí manželia, ak dôverujete Bohu a daru, ktorý ste dostali, ozvite sa a dajte o sebe vedieť, aby sme ho spoločne spoznávali a rozvíjali.

Môžete sa ozvať u správcu farnosti don Dominika: dominik.vins@saleziani.sk alebo aj u p. Janka Karkoszku: jano.karki@googlemail.com

DVsdb