Rozlúčka s ukrajinskými chlapcami

Pred niekoľkými mesiacmi sme u nás v popradskom saleziánskom dome privítali štyroch chlapcov z Ľvova. Prišli ku nám bývať z tamojšieho saleziánskeho detského domova, ktorý ukrajinskí saleziáni evakuovali kvôli vojne.

V nedeľu 24. júla sme sa s nimi v Poprade rozlúčili. Po slávnostnom obede s ukrajinským nádychom (šašliky) cestovali do Bratislavy a odtiaľ, spolu s ďalšími, na jazykový kurz angličtiny.

Čo s nimi bude ďalej? Nateraz sú veci dohodnuté tak, že jeden by mal od septembra bývať v saleziánskom internáte na Miletičovej v Bratislave a študovať na tamojšom konzervatóriu, dvaja pôjdu do sal. domu v Hodoch pri Galante, tam sú prijatí aj na stredné školy a jeden by sa mal vrátiť do Ľvova…

V každom prípade bola ich prítomnosť medzi nami veľkým obohatením. Asi pre obe strany. Modlime sa za nich. Chlapci, nech vás dobrý Boh na príhovor Panny Márie Pomocnice na vašich životných cestách požehnáva aj naďalej…