Zomrel emeritný pápež Benedikt XVI. (jeho duchovný testament)

Dokončil s nami starý rok – takmer. Pán si ho vzal v tomto roku, aby v Novom pomáhal už z neba,

Prvá správa u úmrtí emeritné pápeža: “So zármutkom oznamujem, že emeritný pápež Benedikt XVI. dnes o 9.34 hod. zomrel v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne. Ďalšie informácie budú nasledovať čo najskôr.” (orig. “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni.”)

Jeho hĺbka, múdrosť, jemnosť a láskavosť nemohla ujsť pozorovateľom jeho pontifikátu. Nenadbiehal mainstreamovým médiám a možno aj práve preto zostali jeho brilantné dokumenty a pápežské učenie mnohým ukryté. Tým, ktorí milujú Cirkev a vedia, že je Kristovým tajomným telom zostanú dokumenty jeho učenia blízke a vzácne. Vieme, že v nich je aktualizácia Božieho Slova a učenia Cirkvi pre dnešné časy. V jeho živote i diele vnímame súhru s jeho predchodcami i s jeho nástupcom pp. Františkom.

K nahliadnutiu Dokumenty pápeža Benedikta XVI. Odporúčame ich na štúdium a zjemňovanie citlivosti voči Cirkvi- do ktorej patríme – je našou milujúcou Matkou, sme súčasťou jej tela – ktoré je v jednote s Kristovým…

Aktualizované informácie prináša článok z Postoja:

https://www.postoj.sk/121448/zomrel-benedikt-xvi

obr. uverejnený na: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-12/zomrel-emeritny-papez-benedikt-xvi.html

Odpočinutie večné daj mu, ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

Benedikt XVI., Duchovný testament


P:3, 02. 01. 2023 12:38, ZAH

Vatikán 2. januára (RV) Zverejnený dokument, spísal Joseph Ratzinger, 29. augusta 2006

Keď sa v tejto neskorej hodine svojho života obzriem späť na desaťročia, ktoré som prežil, v prvom rade vidím, koľko mám dôvodov ďakovať. V prvom rade ďakujem samotnému Bohu, darcovi každého dobrého daru, ktorý mi daroval život a viedol ma v rôznych chvíľach zmätku; vždy ma zdvihol, keď som sa začal šmýkať, a stále mi znovu daroval svetlo svojej tváre. Spätne vidím a chápem, že aj temné a náročné úseky tejto cesty boli pre moju spásu a že práve v nich ma dobre viedol. Ďakujem svojim rodičom, ktorí mi dali život v ťažkých časoch a ktorí mi za cenu veľkých obetí svojou láskou pripravili nádherný domov, ktorý až dodnes osvetľuje všetky moje dni ako jasné svetlo. Otcova jasná viera naučila nás súrodencov veriť a ako smerovník vždy stála pevne uprostred všetkého môjho vedeckého poznávania. Hlboká zbožnosť a veľká dobrota mojej matky zostávajú dedičstvom, za ktoré jej nemôžem dostatočne poďakovať. Moja sestra mi celé desaťročia nezištne a s láskavou starostlivosťou slúžila; môj brat mi vždy dláždil cestu jasnosťou svojich úsudkov, ráznym odhodlaním a pokojom srdca; bez tohto  jeho nepretržitého predchádzania a sprevádzania by som nedokázal nájsť správnu cestu.
Zo srdca ďakujem Bohu za mnohých priateľov, mužov a ženy, ktorých mi On vždy postavil po boku; za spolupracovníkov vo všetkých etapách mojej cesty; za učiteľov a študentov, ktorých mi dal. Všetkých ich vďačne zverujem jeho dobrote. A chcem poďakovať Pánovi za moju krásnu domovinu na úpätí bavorských Álp, v ktorej som stále videl žiariť nádheru samotného Stvoriteľa. Ďakujem ľuďom vo svojej vlasti, pretože som v nich som mohol stále znovu a znovu zažíval krásu viery. Modlím sa, aby naša krajina zostala krajinou viery, a prosím vás, drahí krajania: Nenechajte sa odvrátiť od viery. A nakoniec ďakujem Bohu za všetku krásu, ktorú som mohol zažiť vo všetkých etapách svojej cesty, ale najmä v Ríme a v Taliansku, ktoré sa stalo mojou druhou vlasťou.

Všetkých, ktorým som nejakým spôsobom ublížil, prosím z celého srdca o odpustenie. To, čo som predtým povedal svojim krajanom, teraz hovorím všetkým, ktorí sú v Cirkvi zverení do mojej služby: Zostaňte pevní vo viere! Nenechajte sa zmiasť! Často sa zdá, akoby veda prírodné vedy na jednej strane a na strane druhej historický
výskum (osobitne exegéza Svätého písma) – dokázali ponúknuť nezvratné výsledky, ktoré protirečia katolíckej viere. Dávnejšie som zažil premeny prírodných vied a mohol som skonštatovať, ako sa, naopak, rozplývali zdanlivé istoty proti viere, ktoré sa ukázali, že nie sú vedou, ale filozofickými interpretáciami, ktoré sa len zdanlivo týkajú vedy. Rovnako aj viera v dialógu s prírodnými vedami sa naučila lepšie chápať hranice rozsahu svojich tvrdení, a teda svoju špecifickosť. Už je to šesťdesiat
rokov, čo sprevádzam cestu teológie, osobitne biblických vied, a s postupným striedaním rôznych generácií som videl, ako sa zdanlivo neotrasiteľné tézy zrútili a ukázali sa len ako hypotézy:

liberálna generácia (Harnack, Jülicher atď.), existencialistická generácia (Bultmann atď.), marxistická generácia. Videl som a vidím, ako sa zo spleti hypotéz vynorila a nanovo vynára rozumnosť viery. Ježiš Kristus je skutočne cesta, pravda a život a Cirkev so všetkými svojimi nedostatkami je skutočne Jeho telom.
 
Nakoniec vás pokorne prosím: modlite sa za mňa, aby ma Pán napriek všetkým mojim hriechom a nedostatkom prijal do večných príbytkov. Deň čo deň sa úprimne modlím za všetkých, ktorí sú mi zverení.


Benedikt XVI., pápež