Súťaž – nakresli a prines, urob a odfoť

pošli mailom svoj Betlehem alebo stromček s dobrými skutkami.

Milí priatelia, v tomto čase si pripomíname 800. výročie prvých jasličiek, ktoré urobil sv. František z Assisi v Grecciu (Taliansko). František odporúčal sebe i veriacim dôsledne prežívať evanjelium. Mal veľkú lásku k Eucharistii. Na Vianoce 1223 adoruje Krista v jasliach v Grecciu, kde pripravil „živý betlehem“ a takto dal základ vianočnej tradícii. Viac si môžete o sv. Františkovi prečítať aj v životopisoch svätých (TU).

Milé deti a rodinky, naša súťaž je jednoduchá: Urobte si alebo nakreslite svoj Betlehem. Môžete ho priniesť alebo poslať foto mailom na adresu farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk na poslednú vianočnú nedeľu – Nedeľu krstu Krista Pána 7.1. 2024 na detskú sv. omšu. Tiež môžeš priniesť aj stromček, na ktorý si kreslíš dobré skutky. Po sv. omši si v orlovni urobíme výstavku a vyhodnotíme súťaž. Ak budete posielať foto, tak vás prosíme, aby ste to stihli do soboty do soboty (6.1.2024).