Pozvánka na malú púť s veľkým ziskom

Máme pozvánku zo susednej farnosti – z Popradu-Stráží. Ide o malú púť do Spišského Štvrtku na sobotu doobeda 30.12.2023. (zadarmo :-)

Pri príležitosti 800. výročia „Vianoc v Grecciu“ Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim. Je to na čas od 8. decembra 2023 (Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 2.februára 2024 (Sviatok Obetovania Pána).

Na ich získanie je potrebné navštíviť jasličky v kostole zverenom františkánom kdekoľvek na svete a splniť zvyčajné podmienky.” (Viac TU aj s modlitbou pri jasličkách)

V Spišskom Štvrtku je krásna gotická kaplnka postavená na podnet Štefana Zápoľského, ktorá je v správe františkánskeho rádu Minoritov.

V programe je návšteva jasličiek i odborný výklad o tejto kaplnke.

Ide sa v sobotu 30.12. o 9:00. Autobus odchádza z Popradu Stráží od kostola – do Spišského Štvrtku.

Cestovné je zdarma. Návrat je medzi 11.00-12.00 do Popradu.

Kto by mal záujem, stačí sa prihlásiť v sakristii do zoznamu (dnes alebo zajtra 29.12.)

Alebo si vyjdite ako rodina, či spoločenstvo :-)

Na jednom z obrázkov si môžete pozrieť aj modlitbu, ktorá je aktuálna – pred jasličkami