Koleda Dobrej noviny vo Veľkej na Štefana

Na sviatok svätého Štefana (26.12.) býva v našej farnosti zvykom koledovanie Dobrej noviny.

Dobrá novina je celoslovenská kolednícka akcia vo vianočnom období, ktorú organizuje eRko, a zapájame sa aj my v našej farnosti rodiny a deti zo stretiek, ktoré zastrešuje DOMKA. V rámci koledovania prebieha verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike (v Južnom Sudáne, v Ugande, v Keni, v Etiópii a Tanzánii). Svoje dary môžete posielať na účet verejnej zbierky SK77 1100 0000 0029 4045 7894 alebo darovať online.

Deti a rodiny sa pripravujú už počas Adventu. Najprv sa do koledníckej akcie sa prihlásia, aby boli autorizovaní a tiež dostanú materiály na prípravu. Potom sa už pripravujú, trénujú vinše, koledy a nacvičujú celý program.

Kto by sa chcel pridať, stačí sa opýtať na fare, či v kostole, ale si môže pozrieť aj všeobecné informácie, ktoré sú dostupné na stránke dobranovina.sk. Ďakujeme rodine Karkozskovcov a animátorom Norike K, Táničke V., Evičke L., Tobimu M., Žofke M. i ďalším, ktorí sa do tejto peknej aktivity zapájajú. Pripravená bola aj rodina Fričovcov, ale dali prednosť mladším :-)

Vytvorili sa dve skupiny, ktoré poobede navštívili okolo 20 rodín. Rozniesli veľa radosť ohlásením narodenia Pána Ježiša, pocvičili svoju ochotu urobiť niečo pre iných a preskúšali otvorené srdcia v domácnostiach našej farnosti. Toto podujatie je iným spôsobom veľmi užitočné, pretože peniažky idú do dobrých rúk a dobrých projektov pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Vyzbieralo sa spolu 734,1 Eur. Všetkým darcom nech Pán odmení svojim požehnaním.

Požehnané Vianočné Sviatky.