Slávnosť Nanebovstúpenie Pána – sv.omša bude aj online (18:30)

Aby mohol byť s nami všade, vstúpil (vystúpil) na 40-ty deň po zmŕtvychvstaní do Neba… Toto znie silno predovšetkým v situácii, keď ho nemôžeme sviatostne prijať kvôli rozličným obmedzeniam – je s nami a môžeme Ho prijať aspoň duchovne. No zaznieva to ešte silnejšie vtedy, keď si uvedomíme, že pri každej sv. omši, na ktorej sme prítomní, nám Ježiš dáva svoje Telo a Krv za pokrm. Najprv prijme naše dary – to, čo mu prinášame, ako obetu… a potom sa nám daruje cez tieto premenené dary, aby sme mali účasť na Jeho živote a láske. Deje sa to po celom svete… Nemusíme cestovať do krajov na blízkom východe, môžeme ho stretnúť reálnym a skutočným spôsobom u nás – v našom kostole.

Kto by nemohol prísť na sv. omšu z rozličných dôvodov, pozývame ho aspoň do spoločenstva cez online sv. omšu. Je to lepšie, ako nič. Pomáha nám to modliť sa spolu a očisťovať si svoju túžbu po Bohu od iných ponúk. Pomáha nám to pripomínať si náš kostol, miesto nášho domova – našej Božej rodiny – farnosti.

Nezabudnime, že stále platia aktuálne protiepidemiologické opatrenia. V tomto čase si môžete pozrieť rozpis sv. omší a aj tých online na našej stránke. O 18:00 sa modlíme sv. ruženec každý deň za skončenie hrozby koronavírusu a dôsledkov epidémie i opatrení. Ak môžme, tak sa pridajme v tomto čase do tohto celosvetového hnutia modlitby so Svätým Otcom.

(pozn. Spovedáme aj pri každej sv. omši, okrem pondelka.)

Link na dnešnú sv. omšu (13.5.2021) o 18:30: https://www.youtube.com/watch?v=Y_EE-9J09SY -na našom YouTube kanáli: Saleziáni Poprad.