Od 9.6.2023

 • V nedeľu 11.6. pripravuje farnosť Juh Deň rodiny. Sme naň pozvaní aj my. Oratko preto bude zatvorené.
 • Letné tábory: Prímesťák je takmer plný, je možné prihlásiť náhradníkov. Ešte sú voľné miesta na chlapčenský aj na dievčenský pobytový tábor.
 • Prihlášky sú na našom webe salezianipoprad.sk – Letné prázdniny 2023.
 • Na budúci piatok 16.6. pôjdeme na sv. omšu do CaM. V oratku sv. omša nebude.
 • O dva týždne v stredu 21.6. bude po sv. omši adorácia rodičov z Cenacola.
 • V nedeľu 25.6. bude v oratku DO pre rodičov, ASC, ale aj animátorov. Začne o 9:00 prednášku, potom bude čas na osobnú adoráciu a spovede. O 11:00 potom bude spoločná sv. omša.
 • V sobotu 24.6. bude v Prešove kňazská vysviacka, na ktorej bude vysvätený aj don Miro Podstavek, ktorý potom príde ku nám do Popradu. Chystáme sa tam osobne a modlíme sa za neho.
 • Na stolíku pri dverách je najnovšie číslo časopisu Don Bosco dnes. Pre deti 1. stupňa ZŠ je tam aj omaľovánka na prázdniny. Berte a čítajte. Oplatí sa. :)
 • V dohľadnom čase plánujeme výmenu strešnej krytiny a zateplenie strechy oratka. Už sme začali nad vchodom oratka. Predpokladané náklady sú cca 35 000.-€. Kto by chcel, môže na ňu prispieť na účet SK18 0200 0000 0017 0955 5753.
 • Ďakujeme za všetky prejavy vašej priazne a prosíme o modlitbovú podporu podujatí, aj celého nášho strediska.
 • Vďační saleziáni a animátori. :)