Púť detí a rodín do Levoče

13.máj 2023 bol sviatkom Panny Márie Fatimskej.

Aj tento rok pripravilo eRko v spolupráci so Spišskou diecézou a farnosťami púť detí do Levoče.

Z našej farnosti sa zúčasnilo 20 detí a 19 dospelých (rodičia a kňaz). Prevažná väčšina to boli rodiny detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie, ale boli medzi nimi aj nádejné animátorky.

Program bol ako vždy veľmi pekný. Všetko malo nádych príbehu Fatimského zjavenia Panny Márie z roku 1917 (13.5.), kedy Panna Mária prosila deti, aby sa modlievali ruženec a prinášali obety na zastavenie vojny vo svete.

Na miesto registrácie sme prišli tentokrát prvý – autobus dostal č. 1. a tak sme mohli pokojne po úvodných informáciách vyraziť. Cestou sme sa odfotili a prešli sme tri stanovištia, ktoré nám pripomenuli, že aj Panna Mária putovala, aby poslúžila svojej príbuznej Alžbete. Na chodníku sme zanechali kriedou napísané povzbudivé odkazy ďalším pútnikom a tešili sme sa, že sme sa dostali prví do baziliky.

V tichosti sme predniesli svoje vďaky a prosby a pomodlili jeden úprimný Zdrava’s. Potom sme mali svoje malé stretko – týždeň pred 1. svätým prijímaním. Povedali sme si niečo o priebehu slávnosti a rozdelili sme si úlohy, aby sa každý mohol aj aktívnejšie zapojiť. Tiež sme si pripomenuli, že chystáme Panne Márii a Ježišovi darček vďačnosti – kyticu našich dobrých skutkov.

Po našom stretku sme odniesli obetný dar – balíčky cestovín pre chudobných, o ktorých sa stará Katolícka Charita a zapojili sme sa do aktivít, na ktorých sme sa mohli niečo zahrať alebo dozvedieť.

Po hrách sme sa zapojili do modlitby svätého ruženca za pokoj vo svete a aj za náš úmysel, aby sme rástli v priateľstve s Ježišom, lebo nechceme, aby naše 1. sväté prijímanie bolo posledné. Potom bola svätá omša, na ktorej nás povzbudil otec biskup a požehnal nám aj ružence, ktoré sme na hore dostali, alebo mali pri sebe.

Po svätej omši hurá domov (najprv do autobusu) … trochu sa zohriať, lebo máj bol aký má byť – pre úrodu: “Studený máj, v stodole raj”. Nám by sa zišlo aj teplejšie počasie, ale mali sme možnosť obetovať aj trochu nepohody.

Tešíme sa na ďalšiu púť a stretnutia, aby naše priateľstvo rástlo.

Ďakujeme Ti Panna Mária a Ježišu, že nám pomáhate v spoznávaní svojej rodiny a v tom, ako nás máte radi.

DVsdb