Deň rodiny aj vo Veľkej

15.5.2023 sa podarilo vo Veľkej prvý krát zachytiť a pripomenúť, že je Medzinárodný deň rodiny, napriek tomu, že už zopár podujatí pre rodiny v našej farností bolo i je. Patria medzi ne farský deň, ktorý slávime začiatkom školského roka, Adventné popoludnia, odpust (27.12.), Slávnosť dona Bosca (31.1.) alebo duchovné obnovy, či púte našej farnosti.

Je zaujímavé vedieť, že valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993 vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny, ktorý je aj začiatkom deviatnika k Panna Márii Pomocnici kresťanov. Tento deň má povzbudiť vlády krajín a ľudí dobrej vôle, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali pro-rodinné projekty.

Rodina je pre Slovákov najdôležitejšou hodnotou i podľa výskumu Sociologického ústavu SAV (s.13) z roku 2017 a zaslúži si podporu i uznanie. Zdravá rodina založená manželstvom muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar je pre štát tou najlepšou devízou pre ekonomický i hodnotový rozvoj. Rodina je našou základnou  spoločenskou hodnotou pre dobré aj ťažšie časy.

Vo farnosti sme teda oslávili tento sviatok aj začiatkom deviatnika k Panne Márii Pomocnici (Sviatok je 24.5.). Ona je matkou Cirkvi, ale aj tou, ktorá rozumie radostiam i ťažkostiam každej rodiny. Je matkou, ktorá vie, čo znamená stať sa darom pre svoju rodinu, ale aj svoje okolie. Video-téma prvého dňa mala názov Mária, žena chleba. Posolstvo s krásnym príbehom bolo o výzve – stať sa chlebom pre druhých – ako Ježiš, ale aj ako Mária, ktorá ho priviedla na svet… ako tých, ktorí sú synmi a dcérami jednej Božej rodiny.

Pripomenuli sme si aj časy synody o rodine (2014-15), kedy pápež František uvažoval s účastníkmi synody o súčasných výzvach pre manželstvo a rodinu. Jeho výzvy nemôžu nechať žiadnu rodinu v pohodlí doterajších predstáv a zvykov, pretože odhalil potenciál rodiny a manželstva pre záchranu i rozvoj súčasného ľudstva. Tu v odkaze je jeho pomôcka vo forme akrostichu F.A.M.I.G.L.I.A. Bolo by vhodné, aby ju poznala každá rodina a premenila na drobné kroky vo svojom kruhu, v spoločenstve rodín i vo farnosti, ktorá je rodinou rodín a spoločenstiev.

Na záver, po svätej omši mohli manželia povedať svoju skúsenosť alebo svedectvo. Manželia Karkoszkovci svoju skúsenosť so spoločenstvom manželov a rodín, ktoré sa rozvíjajú u nás vo Veľkej. Pán Jozef Petrenčík vedie v utorky spoločenstvo Modlitieb otcov, a pekné spoločenstvo sa stretá okolo Božieho slova so sestrou Timoteou, aby mohli čerpať silu a múdrosť do každého dňa. Bohatstvom tejto farnosti sú aj rehoľné spoločenstvá sestier františkánok – školských sestier, “gréckych” sestier – Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie i saleziánov, ktorí pracujú v tejto farnosti niečo cez 30 rokov. Pán farár pripomenul, že táto skúsenosť, ale aj ostatné snahy farníkov rozvíjať spoločenstvá je jednou z najpotrebnejších pastoračných činností, ktoré farnosť potrebuje. Nie je to akási svojvoľná spontánna aktivita, ale rozvíjanie daru, ktorý sme dostali vo svojom povolaní pre rozvíjanie Božej rodiny (pozri ikonu, ktorá znázorňuje bod katechizmu 1534)..

Sme v dobe, keď nestačí sviatosti prijať, ale žiť doma a v konkrétnych spoločenstvách. Tradície a automatizmy na spôsob “furt tak bulo”, alebo “načo, keď nám stačilo…” z minulosti už dávno nefungujú. Ďakujeme všetkým rodinám a manželom, ktorí vnímajú túto urgentnú výzvu a hľadajú spolu so saleziánmi, ale aj s inými ľuďmi dobrej vôle, spôsoby a formy, ako ju uskutočňovať.

Po svätej omši a svedectvách sme sa presunuli do orlovne, kde si dospeláci posedeli v družnom rozhovore deti pri hrách na agapé.