Aby všetci zažili prijatie otca, mamy…

Dnes 28.12. máme zvláštny sviatok – taký vianočný, ale aj tak trochu smutný… so šťastným koncom. Oslavujeme malých víťazov – ktorý zvíťazili bez toho, aby si to v zápase o život uvedomili. Máme spomienku na Betlehemské neviniatka, ktoré dal Herodes Veľký povraždiť. Sú to prví mučeníci, ktorí položili život pre Ježiša. Plakali mamy, otcovia, bratia, sestry, … plakal aj Boh.

Prečo? Dôvodom bol strach z ohrozenia pohodlia a moci. Herodes Veľký bol kráľom a na svet prišla konkurencia. Pred nedávnom dal zabiť dvoch svojich synov, ktorí mu mohli zobrať kráľovskú korunu. Keď sa narodil Ježiš a prichádzajú mágovia z východu, tak sa dozvedá, že na svet prišiel ďalší kráľ. V tom čase sa pokoj zabezpečoval dôsledne – likvidáciou nositeľa potenciálneho nebezpečenstva. Tak to urobil pred ním aj cisár Augustus, keď vojnami vyvraždil svojich nepriateľov. Ako dôkaz svojej neobmedzenej moci dal na počesť svetového mieru postaviť oltár pre bohyňu Pax (Mier) jednu z bohýň Ríma. Tento oltár postavil na poli boha vojny Marsa s názvom ARA PACIS. Pekné pomenovania s temným základom, čo je neľudská likvidácia slabších.

Herodes podobne ako mnohí vládcovia zabúdajú, že moc je pre službu. Herodes ani len netuší, že ten, čo sa narodil, tomu patri od večnosti celé nebo i vesmír. O jeho miesto malý Ježiš nemá ani ten najmenší záujem – prišiel pre neho, aby nestratil svoju tvár a svoju dušu.

Aj my máme dnes svoju moc, svoju pozíciu, svoje pohodlie, svoju korunu. Máme však aj svoju možnosť rozhodnúť sa. Otázka je, či sme slobodní a múdri. To sú vzácne schopnosti i dary… Kiežby. Kiežby hovorila o tom atmosféra v našej spoločnosti, spoločenstvách, farnostiach a rodinách.

V predvianočnom čase vyšla vo Vydavateľstve don Bosca kniha so silným posolstvom s názvom Srdiečkové deti. Je kniha o rozhodnutiach, v ktorých ťažko súdiť, ale akosi vyhráva objatie Nebeského Otca – Boha, ktorý je láskou a dáva sa človeku cez iných – v láske.

Tu nájdete odkaz na túto knihu: Srdiečkové deti

a tu je aj čosi o nej: Viete, kto sú srdiečkové deti?

Besedu v kníhkupectve Martinus, na ktorej plakali aj chlapi, si môžete pozrieť tu: